Čer. 10, 2018 Reportáže z trasy

Trenčín (SK) - Bzenec

Zapsal/a Ondřej Mocný 77.0 km

Local ultra runner from Trencin (Slovakia) set the pace for the first 16 km of the day.

Místní ultra borec z Trenčína nám určoval tempo ranních 16 kilometrů.

Thank you for a fresh and inspiring company!

Děkujeme za velmi povzbuzující doprovod.

Short peaceful break before the state border.

Krátké míruplné zastavení před státní hranicí.

At the border we give the Torch to the Slovak Mayor...

Na hranicích jsme předali Mírovou pochodeň Slovenskému starostovi...

...so that he can pass it on to his Czech colleague.

...aby ji mohl předat dále svému Českému kolegovi.

Then children from the village of Brezova displayed their peace aspirations.

A děti z Březové se přidali se svým mírovým přáním.

Also by running with us.

Také s námi běželi až doprostřed Březové.

A fresh and tasty refreshment awaited us in Brezova.

V Březové nás čekalo šťavnaté osvěžení.

While the kids gobbled up some well-deserved icecream.

Zatímco děti do sebe hodili zaslouženou zmrzlinu.

Andrei explains where he comes from and what the country is famous for (Bulgaria).

Andrei vysvětluje, odkud je (Bulharsko).

An exercise to feel peace in the heart.

Cvičení na mír v srdci.

Nice t-shirt. It reads: Peace, Love, Freedom. We do agree.

Hezké tričko. Je na něm napsáno: Mír, Láska, Svoboda.

Written signatures into the memory book of Brezova.

Pamětní kniha Březové.

There was a MTB race in Nivnice. We joined just in time to be there for the finish.

V Nivnici jsme přiběhli právě do závěru MTB závodu na horských kolech.

We brought presents for the Mayor.

Předali jsme dárky panu starostovi.

The racer finished the first. Observe the happy face.

Tento závodník dokončil závod jako první. Povšimněme si šťástného výrazu.

We stopped by for a short and light meal.

Zastavili jsme se na krátký a lehký oběd.

Thank you for nice refreshments!

Děkujeme za přípravu pohoštění!

Afterward we moved to the mill in Nivnice where a famous Czech philosopher was likely born.

Následně jsme se přesunuli k mlýnu v Nivnici, kde se nejspíš narodil J. A. Komenský, "učitel národů".

Together with the curators we decided to declare the mill to be part of the Sri Chinmoy Peace-Blossoms family. Many places and cities around the world are part of this project to provide positive inspiration to millions of visitors worldwide.

Společně se správci tohoto mlýna-muzea jsme se rozhodli jmenovat Bartkův mlýn součástí Mírových květů Sri Chinmoye. V tomto projektu je spoustu míst a měst, které tak nabízí pozitivní inspiraci milionům lidí po celém světě.

Short exhibition in the mill museum.

Krátká prohlídka po muzeu mlýna.

The curators took up the challenge to run a distance with us.

Správci muzea se nakonec nechali přemluvit i ke krátkému běhu přes Nivnice.

But going further Mr. Mayor took us on a run.

A dál nás vedl už pan starosta.

A Slovak and Russian girls with Czech flag.

Slovenka a Ruska s Českou vlajkou.

Approaching Uhersky Ostrov. The tower in the distance belongs to the castle towards which we go.

Blížíme se Uherskému Ostrohu. V dálce je vidět věž zámku.

Mrs. Mayor of Uhersky Ostroh.

Usměvavá starostka Uherského Ostrohu.

Castle in Uhersky Ostroh.

Zámek v Uherském Ostrohu.

Children drew these nice paintings for us to take to the exhibition in Rome. Thank you!

Děti nakreslily tyto krásné obrázky, abychom je vzali s sebou na výstavu do Říma.

We convinced Mrs. Mayor to take few rounds with the Torch around the square.

Paní starostku jsme přesvědčili, aby s námi oběhla nádvoří.

A view from the castle's tower.

Pohled z věže na nádvoří.

And finishing with a well-deserved runner-diet-friendly dinner :)

A nakonec zasloužená běžecká večeře :)

Členové týmu
Andrey Stefanov (Bulgaria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Jakub Pitřík (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kristýna Václavíková (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Martin Krpata (Czech Republic), Monika Muráriková (Slovakia), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Viliam Segeda (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine).  
Další členové  
Czech runners
Fotografové
Andrey Stefanov, Apaguha Vesely, Vitalii Siedinkin
Uběhli jsme s pochodní 77.0 km z Trenčín (SK) do Bzenec.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše