Čer. 19, 2019 Reportáže z trasy

Polsko - Frýdek-Místek

Zapsal/a Andrej Višněvský, Emanuels Putans 68.0 km

Peace runners had a wonderful breakfast at Janeks` sister`s (Gabrisa`s) house! Each and every taste was satisfied...

Běžci Mírového běhu měli úžasnou snídani v domě sestry Janka (Gabrisa)! Všechno mělo dokonalou chuť...

Janek, Gabrisa and Gregor (Gabrisa's son on the far left). We were happy to learn that Gregor is highly ranked (4th place!!!) European karate champion.

Janek, Gabrisa a Gregor - syn Gabrisy úplně vlevo. Dozvěděli jsme se, že Gregor je vynikající karatista. 4. v Evropském šampionátu v karate!!!

Torch is being lit by Rajmund Zurek, priest of the local church of Krostoszowice.

Mírovou pochodeň rozsvítil místní farář Rajmund Zurek v kostele v Krostoszowicích.

Before going to school children attend the mass at the church. They welcomed Peace Run with utmost joy.

Před odchodem do školy měly děti mši v kostele. Vítali naše mírové běžce s velkou radostí.

Mavzena Sitko, headmaster of the local school, expressing her goodwill and gratitude to the Peace Run.

Ředitelka místní základní školy paní Mavzena Sitko vyjádřila Mírovému běhu dobrou vůli a vděčnost.

Children receiving the torch :)

Děti měly možnost podržet pochodeň :-)

Gregor leading the Peace Runners to the Polish/Czech border Závada/Golkowice.

Gregor vedl běžce Mírového běhu k česko-polskému hraničnímu přechodu Závada/Golkowice.

Mariusz Adamczyk, mayor of Godow, receiving the Peace Torch.

Mariusz Adamczyk, starosta obce Godow, přebírá mírovou pochodeň.

Peace Run was greeted, secured and escorted by the bike riders from the club "Sami Swoi"...

Motocykloví jezdci klubu "Sami Swoi" přivítali a doprovodili naše běžce na trase...

Padyatra giving interview to the regional TV.

Padyatra (hlavní koordinátor slovenské části Mírového běhu) dal rozhovor pro místní polskou televizi.

A few more steps to Czech Republic...

Ještě je to pár kroků k České republice...

Czech Republic, Peace Run has arrived!

Česká republiko, Mírový běh právě přibíhá!

Peace runners met these sweet children upon entering the Czech. Meeting was unexpected... This is how Czech welcomes the Peace Run.

Běžci potkali tyto roztomilé děti ihned po vstupu do České republiky. Setkání bylo náhodné... Takhle malí češi vítají Mírový běh.

The Peace Run has arrived to Stonava Primary school.

Mírový běh přiběhl na první českou ceremonii do Základní Školy Stonava

Girls showing what friendship and cooperation means :)

Holky nám ukázaly co to znamená přátelství a spolupráce. :)

When everything calms down...

Když se všichni zklidní a cítí mír ve svém srdci...

Headmaster of the school, Zdeněk Lusk, receiving the Peace Torch.

Ředitel školy Zdeněk Lusk právě přebírá mírovou pochodeň.

Children have run through the whole world and now they are showing their passports.

Děti proběhly všechny kontinenty světa na svém školním hřišti a ukázaly nám razítka ve svých pasech Mírového běhu.

From left to right: Tomas Wawrzyk, Vice Mayor of Stonava and Zdanek Lusk, headmaster of Stonava Primary School receiving the Certificates of Appreciation.

Zleva: Tomáš Wawrzyk místostarosta obce Stonava a Zdeněk Lusk - ředitel základní školy Stonava obdrželi Děkovné listy za přijetí mírového běhu.

The world is our home… :)

Svět je náš domov... :)

Joy of the Peace Run knows no bounds.

Radost z Mírového běhu nezná hranic.

Peace Run meeting the athletes of the athletic club "AK Havirov" at the square Náměstí republiky

Setkání běžců mírového běhu s místním atletickým klubem AK Havířov na Náměstí republiky v Havířově.

Carry peace with you wherever you go :)

Trvalý mír s tebou kamkoliv jdeš :)

Mr. Chmelík, coach of "AK Havirov" receiving the Certificate of Appreciation.

Pan Chmelík, trenér AK Havířov, obdržel děkovný list.

On it`s way Peace Run unexpectedly (yes, yes again unexpectedly) meets organizers of the Run of Olympic Day at the park of Lucina.

Opět neplánovaně jsme se potkali na naší cestě, tentokrát s organizátory běhu Olympijského dne v parku Lučina v Havířově.

Evening descends on Frýdek Místek.

Večer se snáší na město Frýdek Místek.

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Batzaya Purev (Mongolia), Devashishu Torpy (Great Britain), Emanuels Putans (Latvia), Jan Palasz (Poland), Janusz Wiewior (Poland), Jatnaban Sinilaine (Finland), Katya Chunzuk (Ukraine), Krzysztof Krawczak (Poland), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Shaivya Rubczynska (Poland), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Vladyslav Bilokryl (Ukraine), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Vladyslav Bilokryl
Uběhli jsme s pochodní 68.0 km z Polsko do Frýdek-Místek.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše