Srp. 3, 2020 Reportáže z trasy

Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí

Zapsal/a Ondřej Mocný 52.0 km

Regional TV coverage is available here: [polar.cz](https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydlant-nad-ostravici/11000021368/ve-frydlantu-nad-ostravici-vzplala-mirova-pochoden)

We started the morning in Frydlant with high speed and enthusiasm.

Začli jsme dnes s vervou a nadšením ve Frýdlantu nad Ostravicí.

The Mayor of Frydlant.

Starostka Frýdlantu nad Ostravicí.

And the Vice-Mayor, who will then run with us few kilometers.

A také místostarosta, který s námi pár kilometrů poběží.

These are names of other cities named "Frydlant" in Europe. They are all cooperating together.

Toto jsou erby dalších spřátelených "Frýdlantů" v Evropě, se kterými toto město spolupracuje.

We have stopped by a Peace Tree that we dedicated to peace in 2017.

Zastavili jsme se pak u Mírového stromu, který jsme společně zasvětili míru už v roce 2017.

We granted the city these beautiful paintings titled "Perfection" and "World Harmony".

Darovali jsme městu tyto krásné malby znázorňující "Dokonalost" a "Světovou harmonii".

Regional TV coverage is available here: [polar.cz](https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydlant-nad-ostravici/11000021368/ve-frydlantu-nad-ostravici-vzplala-mirova-pochoden)

And we run on.

A běžíme dál.

The rolling hills of the Beskydy region.

Krásné kopečky v Beskydech.

An enthusiastic Mayor of Trojanovice.

Starostce Trojanovic nadšení nechybí.

A little exercise never hurts anyone.

Trocha cvičení nikdy nikoho nezabije.

Thank you Trojanovice for such a sweet time.

Děkujeme Trojanovicím za takové milé setkání.

Leaving Trojanovice on our way towards the Radhost mountain!

Za Trojanovicemi už nás čeká Radhošť.

We got help from aspiring athletes.

Kus cesty nám pomohli aspirující atleti.

But then we were on our own.

Ale pak už to bylo na nás.

Some people got inspired to run uphill with us.

Někteří lidé se inspirovali a zašli běžet do stoupáku s námi.

This is a famous touristic cottage called Libusin with its colorful decorations both inside and outside.

Toto je turistická chata Libušín známá obzvlášť barevnými dekoracemi venku i uvnitř.

We made a friend out there.

Našli jsme tu nového malého kamaráda.

Whoof.

Haf.

On the way to Radhost mountaintop quite a few people joined us, especially kids.

Cestou na Radhošť se za námi rozběhlo překvapivě velké množství lidí, hlavně dětí. Některým jsme sotva stačili.

Before we reached our destination we passed by the pagan statue of god Radegast.

Předtím, než jsme se dostali k vrcholu hory, probíhali jsme kolem sochy pohanského boha Radegasta.

Outside the chapel of St. Cyrillus and Methodus at the mountaintop of Radhost.

Venku před kaplí Sv. Cyrila a Metoděje na vrchu Radhoště.

Drahomír Strnadel, the head of chapel caretakers was very kind to receive us at this special place.

Drahomír Strnadel, předseda spolku Matice Radhošťské, která se o kapli stará, nás přijal ve slavnostním hávu.

Together we have dedicated the chapel to peace by joining it with the Peace Blossoms project started by Peace Run founder Sri Chinmoy.

Společně jsme vyhlásili kapli součástí projektu Mírových květů, jejichž cíl je připomínat návštěvníkům, že mír je skutečnou silou, o kterou má smysl se snažit dosáhnout.

We were very honored to be able to visit the chapel in this way and pay our respects.

Byli jsme velmi poctěni, že jsme mohli kapli navštívit tímto způsobem.

As you can see from the views here it is a very special pilgrim place indeed.

Jak můžete vidět podle výhledů, je toto místo velmi speciálním místem pro poutníky.

After running down the hill we stopped by a small summer camp.

Poté, co jsme seběhli z Radhoště, zastavili jsme se v malém příměstském dětském táboře u chaty Mír (jaké příhodné jméno).

The kids faces started shining when we gave them the torch.

Dětské tváře začly zářit, když jsme jim předali pochodeň.

Running on, the vice-mayor of Roznov pod Radhostem joined us for couple of kilometers.

Pokračovali jsme dál a místostarosta Rožnova pod Radhoštěm se k nám na pár kilometrů přidal.

We have reached another summer camp kids at the athletic stadium in Roznov.

Na atletickém stadionu v Rožnově na nás čekal další dětský tábor.

It was another fun time this afternoon.

Bylo to další veselé odpoledne.

On this occasion we had another Peace Blossoms dedication. This time it was the athletic stadium of Dana Zatopek that joined the project. We were especially happy about this because both Dana and Emil Zatopek were good friends of the Peace Run.

Při této příležitosti jsme věnovali míru tento atletický stadion Dany Zátopkové. Měli jsme obzvlášť velkou radost, že se stadion připojil k projektu Mírových květům, protože jak Dana, tak Emil Zátopkovi byli dobrými přáteli Mírového běhu.

Členové týmu
Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Jakub Pitřík (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Klára Válková (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Lucka Válková (Czech Republic), Marek Šolta (Czech Republic), Martin Válková (Czech Republic), Max Zandl (Austria), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Uddhava Selucky (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Marek Šolta
Uběhli jsme s pochodní 52.0 km z Frýdlant nad Ostravicí do Valašské Meziříčí.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše