Srp. 5, 2020 Reportáže z trasy

Zlín - Kyjov

Zapsal/a Ondřej Mocný 57.0 km

Starting in one of Zlin's kindergardens with full enthusiasm.

Začínáme v jedné Zlínské školce s plným nadšením všech zúčastněných.

It's amazing that even the youngest ones know how to be peaceful these days.

Je úžasné, že i ti nejmenší se dokáží úplně ztišit.

But they don't shy away from running and jumping.

Ale nechybí jim energie na běhání a skákání.

Or impersonating elephants.

Nebo na hraní slonů.

Making wishes for peace...

Přejeme si něco pro mír...

Our thanks to the Osvoboditelu elementary school and its teachers.

Děkujeme MŠ Osvoboditelů a jejím skvělým a usměvavým učitelkám.

It's nice and cool running along the river.

Běhání kolem vody je vždy příjemné.

In Otrokovice they were ready for the Peace Run.

V Otrokovicích se na nás dobře připravili.

Mayor and Vice-Mayor of Otrokovice kindly received the torch.

Starostka a místostarosta Otrokovic přijali od nás Mírovou pochodeň.

Vice-Mayor of Otrokovice.

Místostarosta Otrokovic.

Regional TV interview.

Rozhovor do místní televize.

Thank you Otrokovice!

Děkujeme Otrokovicím!

Church of St. Ghost in Stare Mesto.

Kostel svatého Ducha ve Starém Městě.

A summer camp awaits!

Tábor na nás už čeká.

Good to see some happy young faces.

Hezké vidět mladé úsměvy.

And happy adult faces as well.

A také šťastné dospělé tváře.

Going all in.

Plnou parou vpřed!

Thank you all!

Děkujeme všem!

This is a sport-focused summer camp in Korycany.

Toto je letní tábor v Koryčanech zaměřený na sport.

Peace is not something only for young children, but for grown-ups as well.

Mír není jen něco pro malé děti, ale i pro starší.

Goodbye!

Nashledanou příště!

And a fitting cold desert to cool down after a hot day.

A správné chladivé zakončení tohoto horkého dne.

Another day full of nice, inspiring people who really want to make this world a better place.

Další den plný hezkých a inspirujících lidí, kteří chtějí tento svět učinit lepším.

Členové týmu
Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Jakub Pitřík (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Klára Válková (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Lucka Válková (Czech Republic), Marek Šolta (Czech Republic), Martin Válková (Czech Republic), Max Zandl (Austria), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Uddhava Selucky (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Marek Šolta
Uběhli jsme s pochodní 57.0 km z Zlín do Kyjov.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše