PEACE RUN

Czech Republic 5 August: Zlín - Kyjov

Moravian region

Starting in one of Zlin's kindergardens with full enthusiasm.

Začínáme v jedné Zlínské školce s plným nadšením všech zúčastněných.

It's amazing that even the youngest ones know how to be peaceful these days.

Je úžasné, že i ti nejmenší se dokáží úplně ztišit.

But they don't shy away from running and jumping.

Ale nechybí jim energie na běhání a skákání.

Or impersonating elephants.

Nebo na hraní slonů.

Making wishes for peace...

Přejeme si něco pro mír...

Our thanks to the Osvoboditelu elementary school and its teachers.

Děkujeme MŠ Osvoboditelů a jejím skvělým a usměvavým učitelkám.

It's nice and cool running along the river.

Běhání kolem vody je vždy příjemné.

In Otrokovice they were ready for the Peace Run.

V Otrokovicích se na nás dobře připravili.

Mayor and Vice-Mayor of Otrokovice kindly received the torch.

Starostka a místostarosta Otrokovic přijali od nás Mírovou pochodeň.

Vice-Mayor of Otrokovice.

Místostarosta Otrokovic.

Regional TV interview.

Rozhovor do místní televize.

Thank you Otrokovice!

Děkujeme Otrokovicím!

Church of St. Ghost in Stare Mesto.

Kostel svatého Ducha ve Starém Městě.

A summer camp awaits!

Tábor na nás už čeká.

Good to see some happy young faces.

Hezké vidět mladé úsměvy.

And happy adult faces as well.

A také šťastné dospělé tváře.

Going all in.

Plnou parou vpřed!

Thank you all!

Děkujeme všem!

This is a sport-focused summer camp in Korycany.

Toto je letní tábor v Koryčanech zaměřený na sport.

Peace is not something only for young children, but for grown-ups as well.

Mír není jen něco pro malé děti, ale i pro starší.

Goodbye!

Nashledanou příště!

And a fitting cold desert to cool down after a hot day.

A správné chladivé zakončení tohoto horkého dne.

Another day full of nice, inspiring people who really want to make this world a better place.

Další den plný hezkých a inspirujících lidí, kteří chtějí tento svět učinit lepším.