Srp. 6, 2020 Live from the road

Kyjov - Mikulov

Reported by Ondřej Mocný 60.0 km

Vice-Mayor of Kyjov is a very cheerful person and we liked that very much :)

Místostarosta Kyjova Daniel Čmelík je velmi veselý člověk a takové máme rádi :)

In Kyjov.

V Kyjově.

Hungarian runners.

Maďarští běžci.

These kids are enjoying their time in a summer camp in Kyjov.

Tyto děti si užívají čas v letním táboře v Kyjově.

Sincere wishes for peace.

Upřímná přání pro mír.

We wish a lot of joy and happiness.

Přejeme mnoho radosti a štěstí.

Two runners and their dads. Can you tell who is who?

Dva běžci a jejich otcové. Poznáte, kdo je čí?

Regional TV interview.

Rozhovor do regionální televize.

Get ready to run, kids.

Připravte se děti, poběžíme!

The cycling trails are quite busy here.

Cyklostezky jsou tu plné lidí.

While visiting Svatoborice-Mistrin, the Mayor was really happy to meet us!

Ve Svatobořicích-Mistříně na nás čekal velmi veselý starosta Miroslav Veselý.

Funny enough, the Mayor's last name and our captain's last name is the same: Vesely, meaning "happy" :)

Shodou náhodou, příjmení starosty a našeho kapitána jsou stejná: Veselý :)

Playing games, having fun.

Hrajem hry, baví nás to.

A physical exercise...

Fyzické cvičení...

...and a peaceful meditation exercise.

...a také trocha dechového a meditačního cvičení.

For kids it's second nature.

Pro děti to je ale hračka.

A rich and perfect refreshments on this hot day.

Skvělé občerstvení pro tento horký den.

Everybody run! We always go slowly because it's not a race but we want to be together.

Všichni běží! Ale jdeme vždy pomalu, protože to není závod a chceme být spolu.

But when boys run alone, they can enjoy speed as well.

Ovšem když běží kluci sami, můžou si užít i trochu rychlosti.

Look pretty good.

Vypadají docela dobře.

Summer time and perfect weather lured many people out to do sports. We like that very much.

Letní počasí vylákalo ven dnes spoustu lidí za sportem. To se nám líbí.

In this region they obviously use lots and lots of wine bottles and the corks can be put to got use... such as to create art like here!

V této oblasti mají zřejmě velkou spotřebu vína, když z korků mohou vytvářet umělecká díla.

Podivin and the whole region is full of wineyards.

Podivín a celá oblast je plná vinohradů.

But drinking wine during the day would not be helpfull at all - we prefer light snacks.

Ale víno by nám přes den rozhodně dobře neudělalo - raději něco lehčího.

The Mayor of Podivin in their new town hall.

Starosta Podivína v nové radnici.

Local fisherman with a good heart.

Místní rybář s dobrým srdcem.

Exiting Podivin on our way towards...

Vybíháme z Podivína směrem na...

...Lednice! A famous chateau in Moravia with incredible beauty.

...Lednici! Je to znamý zámek na Moravě, který je opravdovým klenotem.

Vice-Mayor of Lednice with the curator of the chateau.

Místostarosta Lednice a kastelánka zámku.

The famous winter garden in Lednice.

Známá Lednická zimní zahrada.

And we also found some new members of our team here, if even for a short distance.

Také jsme zde objevili nové přírůstky do našeho týmu, alespoň do Mikulova.

Time to move on.

Čas pokračovat.

And we finished here in Mikulov at the rooftops of Hotel Galant whose owners were very kind to give us a discounted price so that we were able to rest well. Thank you!

A zakončili jsme den zde v Mikulově na střeše hotelu Galant, jehož majitelé nám poskytly slevu na to, abychom si mohli dobře odpočinout. Děkujeme!

And another photo with the so-called "saint little hill" in the background.

Další fotka na střeše, tentokrát se Svatým kopečkem v pozadí.

While we are used to different kinds of accommodation on our way around the world, from time to time it's necessary to recharge the batteries and released tensed muscles. Although it is a relay indeed we still have to run decent distance every day (10-20 km).

Přestože jsme zvyklí na různé typy ubytování na naší cestě kolem světa, je opravdu důležité čas od času obnovit fyzické síly a zrelaxovat svaly. Přestože je to štafeta, stále musíme denně uběhnout značnou vzdálenost (10-20 km každý).

The Mikulov Chateau, built by Dietrichsteins.

Mikulovský zámek postavený Dietrichsteiny.

Torch carried by
Abhejali Bernardová (Czech Republic), Andrea Maliskova (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Božena Slouková (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Eniko Soron (Hungary), Himadri Kavai (Hungary), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Jakub Pitřík (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Šolta (Czech Republic), Max Zandl (Austria), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vedisha Papp (Hungary).  
Photographers
Apaguha Vesely
The torch has travelled 60.0 km from Kyjov to Mikulov.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all