PEACE RUN

Czech Republic 7 August: Mikulov - Moravský Krumlov

Beautiful wineyards

It was a slow and peaceful start today as we climbed up the "sacred little hill" in Mikulov at 5:35 to see the sunrise.

Dnes to byl příjemně pomalý a míruplný start když jsme vystoupali na Svatý kopeček v Mikulově, abychom stihli východ slunce v 5:35 ráno.

The St. Sebastian Chapel at the sacred hill.

Kaple Sv. Šebestiána na Svatém kopečku.

Mikulov from above.

Mikulov shora.

Chateau Mikulov.

Mikulovský zámek.

Mikulov's Mayor and Vice-Mayor started our journey today.

Mikulovský starosta a místostarosta započali naši dnešní pouť.

Before passing the torch we disinfect it every time.

Předtím, než předáme někomu pochodeň, tak ji hezky vydezinfikujeme.

Mayor of Mikulov.

Starosta Mikulova.

Let's run Mr. Vice-Mayor!

A běžíme pane místostarosto!

These wineyards are so beautiful.

Zdejší vinice jsou opravdu nádherné.

We arrived in Dolni Dunajovice and the Mayor gave us a nice tour around. One of the interesting facts is that in this very house the first Austrian President was born.

Dorazili jsme do Dolních Dunajovic a pan starosta nás provedl kolem. Jeden ze zajímavých místníc faktů je to, že v tomto domě se narodil první Rakouský prezident.

Mayor of Dolni Dunajovice.

Starosta Dolních Dunajovic.

The cycling trails are very busy here.

Cyklostezky jsou tu velmi rušné.

In Pasohlavky.

V Pasohlávkách.

Mayor and Vice-Mayor of Pasohlavky.

Starostka a místostarosta Pasohlávek.

The city organizes a support event collecting money to save an old church in the middle of the dam.

Město podporuje sbírku na záchranu kostela Mušova uprostřed přehrady.

Entering Branisovice.

Vbíháme do Branišovic.

Locals here celebrate the "May" festival as they could not do it for real in May.

Tady právě probíhá Májová slavnost, kterou se nepodařilo uspořádat v Maji.

It is a custom here to put up a cleaned up tree trunk with flowers on top and then young boys are competing against each other to climb up for the prize.

Tradicí je postavit Májku, na kterou se pak místní mladicí snaží vyšplhat a získat trofej.

Mayor of Branisovice.

Starosta Branišovic.

And some sympathetic local inhabitants.

A další sympatičtí obyvatelé.

Finishing today in Moravsky Krumlov.

Dnes končíme v Moravském Krumlově.

AC Moravsky Krumlov members breathing in peace.

Členové AC Moravský Krumlov se koncentrují na dech.