PEACE RUN

Czech Republic 8 August: Moravský Krumlov - Moravské Budějovice

Still in south Moravia

Starting in Moravsky Krumlov, the Mayor passed the torch to the young athletes who will be running with us.

Začínáme v Moravském Krumlově. Pan starosta předal pochodeň mladým atletům, kteří pak poběží s námi.

Mayor of Moravsky Krumlov.

Starosta Moravského Krumlova.

The coach.

Trenérka.

Let's go!

Pojďme!

The local runners finished by their grandparents house while we pressed on.

Místní běžci se od nás odpojili u domku jejich prarodičů, my pokračujeme dál.

No comments.

Bez komentáře.

At the chateau of Jevisovice the Mayor has welcomed us.

V zámku v Jevišovicích nás přivítal pan starosta.

We could not wait to eat these :)

Buchty vypadají velmi lákavě :)

Quite a few people were visiting the chateau, so we did have an audience.

Na zámku bylo mnoho návštěvníků, a tak jsme měli komu předat pochodeň.

We did not expect such a nice and full meal! Let's see who will continue running after this :)

Nečekali jsme tak bohatý a zdravý oběd! Uvidíme, kdo odpoledne bude chtít běhat :)

The city museum inside the chateau.

Městské muzem je umístěnu uvnitř zámku.

Arriving to Boskovstejn where a very enthusiastic Mayor lives.

V Boskovštejně je velmi nadšená starostka.

The youngest citizen has received the torch. She did not tell us much, though.

Nejmladší občánek převzal pochodeň. Moc nám toho bohužel neřekla :)

Peace.

Mír.

Let's run Mrs. Mayor!

Poběžíme, paní starostko!

In Hostim almost the whole village has gathered.

V Hostimi nás přivítala skoro celá vesnice.

The Mayor is very keen on dancing and prepared a program for us and the locals.

Starostka je velmi nadšená do tance a připravila vystoupení spolu s dalšími obyvatelkami.

Dancing to Abba.

Tancování spolu s Abbou.

Refreshments always welcome.

Občerstvení se vždy hodí.

Thank you Hostim for such a nice programme!

Děkujeme Hostimi za krásný program!

Arriving to our today's destination - Moravske Budejovice.

Dnes končíme v Moravských Budějovicích.

The Vice-Mayor with the Peace torch.

Místostarostka s Mírovou pochodní.

Some games and exercises for kids and adults as well :)

Několik her a cviků pro děti i dospělé :)

Thank you Budejovice!

Děkujeme, Budějovice!

And that's all for today.

A to je pro dnešek vše.