Srp. 11, 2021 Reportáže z trasy

Žatec - Boží Dar

Zapsal/a Ondrej Mocny 59.0 km

Starting in Zatec.

Začínáme v Žatci.

Mr. Vice Mayor started our journey today with a really beautiful speech.

Pan místostarosta velmi krásným proslovem odstartoval naši dnešní etapu.

Picture in front of a tiny hops farm.

Před tou nejmenší chmelničkou.

And we ran out from Zatec.

A vybíháme z Žatce.

This miner stopped us on the way and gave us a donation! Wow, thanks!

Tento horník nás zastavil a dal nám příspěvek na náš projekt! Překvapeni děkujeme!

In Kadan kayak sportsmen were waiting for us.

V Kadani na nás čekali sportovci z Kajak Klubu Kadaň.

Also quite a few kindergarten kids came to see us.

Také se připojily děti ze školky.

Mr. Vice Mayor.

Pan místostarosta.

Peace in Kadan and in the heart.

Mír v Kadani a v srdci.

Big thanks to the Kayak Club Kadan for superb welcome here.

Děkujeme Kajak Klubu Kadaň za skvělé přijetí.

Keep running!

Běžíme!

Smiling sportsmen.

Usměvaví sportovci.

Kayak racers with their favorite equipment.

Kajakáři s jejich oblíbeným načinním.

Here we are just outside of Klasterec nad Ohri where we were joined by enthusiastic local runner ladies.

Tady jsme už před Kláštercem nad Ohří, kde se k nám připojily místní nadšené běžkyně.

Ohre is a really beautiful river.

Ohře je velmi krásná řeka.

In Klasterec we had our meeting at the grounds of a chateau.

V Klášterci jsme měli setkání na půdě zámku.

Mr. Mayor of Klasterec nad Ohri.

Starosta Klášterce nás mile uvítal.

Thank you to all for a nice welcome!

Děkujeme všem za přivítání!

After the meeting Mr. Mayor took us to the main square.

Po setkání jsme běželi za panem starostou na náměstí.

Here we dedicated a beautifully grown tree to peace.

Zde jsme věnovali krásnou vzrostlou lípu míru.

Peace Tree.

Mírový strom.

Before climbing up to Medenec we had very beautiful sights on the way.

Než jsme z Klášterce vystoupali do Měděnce, byly po cestě krásné výhledy.

In Medenec representatives of the town greeted us.

V Měděnci nás přivítali zástupkyně obce.

There is a beautiful view on surrounding Ore Mountains.

Je tu krásný výhled na okolní Krušné hory.

We accepted an invitation to visit local copper mines.

Přijali jsme pozvání navštívit známý důl na měď.

Mining beast.

Důlní potvora.

We continued towards Klinovec and Bozi Dar.

Pokračovali jsme směrem ke Klínovci a Božímu Daru.

Just before Bozi Dar we were joined by runners who came all the way from Prague.

Před Božím Darem se k nám přidali běžci, kteří dojeli až z Prahy.

In Bozi Dar we were greeted by a very kind Vice Mayor.

V Božím Daru nás přivítal velmi milý místostarosta.

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Bhoiravi Achenbach (Austria), Danica Cernakova (Slovakia), Hana Lepičová (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Miroslav Bareš (Czech Republic), Muniya Haskova (Czech Republic), Ondrej Mocny (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Robert Benedek (Hungary), Sadanand Magee (Ireland), Samalya Schäfer (Germany), Silvia Weihs (Austria), Uddhava Selucky (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Bhoiravi Achenbach
Uběhli jsme s pochodní 59.0 km z Žatec do Boží Dar.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2022

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše