Srp. 10, 2021 Reportáže z trasy

Litoměřice - Žatec

Zapsal/a Ondřej Mocný 43.0 km

Morning run in Litomerice.

Ranní běh v Litoměřicích.

At the main square we met with kindergarten kids.

Potkali jsme se na náměstí s dětmi ze školky.

The Vice Mayor is an experienced sportsman.

Pan místostarosta je zkušený sportovec.

We were also joined by local running club.

Také nás přišli podpořit běžci z klubu Rozběháme Litoměřicko.

Main square in Litomerice.

V Litoměřicích na náměstí.

Thank you for all local runners for their support!

Děkujeme místním běžcům z "Rozběháme Litoměřicko" za doprovod!

We took little ferry to cross the Labe river.

Přes Labe jsme přejeli pomocí přívozu.

To the main square in Lovosice we ran with a basketball team and Jirka Motl, a famous local handballer.

Na náměstí v Lovosicích s námi běžel i známý házenkář Jirka Motl, a také místní basketbalisti.

At the main square we had a program at the podium.

Na náměstí jsme měli pro místní připravený program.

Feeling peace together.

Cítíme společně mír.

Handballer legend Jirka Motl with the torch.

Jirka Motl, házenkář, s pochodní.

Little exercise cannot hurt.

Trocha toho cvičení nemůže být na škodu.

Local culture office put together a nice band to have a concert for everybody. Check out our video to see and hear them!

Místní kulturní centrum dalo dohromady kapelu a připravili pro všechny krásný koncert. Podívejte se na video, kde je kousek zaznamenaný.

Thank you Lovosice!

Děkujeme Lovosicím!

While running out Mr. Mayor came to see us there.

Když jsme běželi ven z města, pan starosta se k nám přidal také.

These beautiful little hills used to be active volcanoes a very long time ago.

Tyto krásné kopečky byly jednou dávno aktivními sopkami.

Goethe used to visit his lover here in Trebivlice.

Goethe navštěvoval toto malé městečko Třebívlice, kde měl svou platonickou lásku.

In Trebivlice.

V Třebívlicích.

Thank you to Trebivlice for accepting us and the torch.

Děkujeme Třebívlicím za hezké přijetí pochodně.

We keep going in between the little hills.

Pokračujeme dál mezi kopečky.

Town hall in Postoloprty.

Radnice v Postoloprtech.

We were welcomed by people from local culture centre.

Přijali nás tu lidé z místního kulturního centra.

After that we ran to local elementary school where we dedicated a tree to peace.

Poté jsme doběhli do základní školy, kde jsme věnovali nově zasazený stromek míru.

School caretaker who takes care of the trees.

Pan školník, který se tu o stromky stará.

Today we finish in a region known for hops.

Dnes končíme v oblasti známé chmelem.

Finishing in Zatec.

Doběhli jsme do Žatce.

Many thanks for heartflet welcome in Zatec.

Děkujeme za milé přijetí v Žatci.

View from town hall in Zatec.

Výhled z Žatecké radnice.

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Bhoiravi Achenbach (Austria), Danica Cernakova (Slovakia), Hana Lepičová (Czech Republic), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Muniya Hašková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Robert Benedek (Hungary), Silvia Weihs (Austria), Uddhava Selucky (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Bhoiravi Achenbach
Uběhli jsme s pochodní 43.0 km z Litoměřice do Žatec.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše