Srp. 9, 2021 Reportáže z trasy

Mnichovo Hradiště - Litoměřice

Zapsal/a Ondřej Mocný 70.0 km

Children from Mnichovo Hradiště welcomed us this morning.

Děti z Mnichova Hradiště nás přivítali toto krásné ráno.

This city camp has just began.

Tento příměstský tábor začal právě dnes.

Thank you for your enthusiastic welcome this early morning.

Děkujeme za nadšené přijetí toto brzké ráno.

Running on sandy roads so typical for this region.

Běh přes písečné cesty, tak typické pro tuto oblast.

Overviewing the Machovo lake and hills in the surrounding area that used to be volcanos long time ago.

Pohled na Máchovo jezero a kopečky sopečného původu.

Chateau in Doksy where we will have the next meeting.

Zámek v Doksech, kde máme setkání se školkou.

Children from kindergarten in Doksy.

Děti ze školky v Doksech.

We will dance and exercise a little bit.

Trochu si zatancujeme a zacvičíme.

And feel peace.

A cítíme mír.

Mrs. Mayor is a sport enthusiast.

Paní starostka je nadšená sportovkyně.

Ruuun!

Běžíme!

In the chateau there is a LEGO exposition.

V zámku právě probíhá výstava LEGA.

Thank you all!

Děkujeme všem!

In Duba young athletes from the Snek club as well as volunteer fire brigade

V Dubé na nás čekali mladí atleti z klubu Šnek a také mladí hasiči.

Mayor of Duba welcomed us very nicely in the city.

Starostka Dubé nás krásně uvítala ve městě.

Friends.

Přátelé.

Here, too, we did run.

Také tady jsme s pochodní běželi.

Thanks to all for welcoming us!

Děkujeme všem za přivítání!

This area has very beautiful nature.

Kokořínsko má velmi krásnou přírodu.

We met with parents of one of our runner.

Potkali jsme se zde s rodiči jedné naší běžkyně.

Curious passers by.

Zvědaví příhlížející.

We are in Hostka.

Jsme v Hoštce.

Mayor of Hostka had a very heartwarming speech.

Starosta Hoštky měl velmi krásný proslov.

Playing games.

Hrajeme hry.

What a beautiful and refreshing refreshments.

Osvěžující a voňavé občerstvení.

Mayor and Vice Mayor.

Starosta a místostarostka.

Young fire brigadiers.

Mladí hasiči.

Mr. Mayor ran with us a little bit.

Pan starosta s námi kousek popoběhl.

Big thank you to everybody!

Děkujeme všem za krásný čas!

Last few steps into our final destination today - the beautiful historic town of Litomerice.

Poslední metry do dnešního etapového města - Litoměřic.

And that is all for today!

A to je dnes vše! Zítra do Žatce.

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Bhoiravi Achenbach (Austria), Danica Cernakova (Slovakia), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Muniya Hašková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Robert Benedek (Hungary), Silvia Weihs (Austria), Uddhava Selucky (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Bhoiravi Achenbach
Uběhli jsme s pochodní 70.0 km z Mnichovo Hradiště do Litoměřice.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše