Srp. 7, 2021 Reportáže z trasy

Hořice - Mnichovo Hradiště

Zapsal/a Ondřej Mocný 65.0 km

The main square in Horice was our starting point for today. Few enthusiastic kids decided to come and join us this early Saturday morning.

Náměstí v Hořicích byl náš dnešní startovací bod. Několik nadšených dětí se rozhodlo se k nám připojit i dnes a v toto sobotní ráno si tak museli trochu přivstat.

It started a bit wet.

Začalo to za mokra.

But the weather was sunny early on.

Ale vrzy se vyčasilo.

Mayor of Jicin carries to the torch to a locally organized bike and run race.

Starosta Jičína, se kterým jsme se v minulosti už několikrát potkali, nám pomohl přinést pochodeň na místní cyklistický a běžecký závod.

As part of the programme we had a chance to introduce the Peace Run.

V rámci programu závodu jsme měli krátké představení Mírového běhu.

And of course many people came to us to hold the torch and put their good wishes into it.

A samozřejmě, že mnoho lidí k nám pak přišlo si podržet pochodeň a vložit do ní svá přání pro svět.

Fairytale characters from local town - Rumcajz the bandit and Manka.

Rumcajz a Manka nám sebrali pochodeň... ale pak se rozhodli jí vrátit, protože jsou to hodní lidé.

Our thanks to the city of Jicin!

Děkujeme Jičínu za přijetí!

Handballers continue with us further.

Házenkáři s námi běží z Jičína dál.

In Prachov Rocks there are great viewpoints and very unique nature and rock formations.

Prachovské skály nabízejí opravdu unikátní výhledy do okolí a úžasnou přírodu a skalní útvary.

Visiting a hotel in the rocks.

Turistická horská chata.

Here the torch was received by duchess Schlik who owns these lands.

Zde pochodeň převzala paní hraběnka Schliková

Dutchess Schlik and region caretaker Zeman.

Hraběnka Schliková a správce oblasti pan Zeman.

Of course we meet quite a few tourists on the way.

Jasné, že po cestě potkáváme spoustu turistů.

First comes first get served.

Kdo dřív přijde, ten dřív jí.

Hanka decided to join our run after meeting us in Jevicko just a few days ago.

Hanka se k nám rozhodla přidat poté, co se s námi potkala jen pár dní dříve v Jevíčku.

Castle Kost was our next stop.

Hrad Kost byla naše další zastávka.

Caretakers and tour guides with the torch.

Správci hradu a průvodci s pochodní.

Next was the village of Knezmost.

Další na trase byla obec Kněžmost.

Mayor of Knezmost.

Starosta Kněžmostu.

Here we met with local athletes both young and adult sportsmen from Sokol and other clubs.

Zde jsme se potkali s mladšími i staršími místními sportovci ze Sokola a dalších klubů.

We continue further towards Mnichovo Hradiste.

Pokračujeme do Mnichova Hradiště.

Together with the Vice Mayor of Mnichovo Hradiště we named a tree in front of the elementary school to be a Peace Tree.

V Michově Hradišti jsme spolu s panem místostarostou jmenovali lípu před školou Mírovým stromem.

Outside the town hall we had a short meeting with girls from a dance group.

Před městskou radnicí jsme měli krátké setkání s dívkami z místní taneční skupiny.

And the girls also performed for us.

A dívky si pro nás připravily i vystoupení.

We were very happy to meet with the Vice Mayor and to be here in Mnichovo Hradiště.

Velmi rádi jsme se poznali s panem místostarostou!

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Bhoiravi Achenbach (Austria), Danica Cernakova (Slovakia), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Robert Benedek (Hungary), Silvia Weihs (Austria), Uddhava Selucky (Czech Republic), Varunavi Klabníková (Slovakia).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Bhoiravi Achenbach
Uběhli jsme s pochodní 65.0 km z Hořice do Mnichovo Hradiště.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše