Srp. 6, 2021 Reportáže z trasy

Rychnov n. Kněžnou - Hořice

Zapsal/a Ondřej Mocný 67.0 km

We begin in Rychnov nad Kneznou where we have a meeting with the Vice Mayor and kindergarten kids.

Začínáme v Rychnově nad Kněžnou. Máme tu setkání s paní místostarostkou a dětmi ze školky.

Some of the little ones ran with us.

Někteří z těch nejmenších s námi kousek běželi.

Thank you for a very sweet meeting.

Děkujeme všem za milé setkání.

And thank you for the coffee.

A děkujeme i za kávu.

Rychnov nad Kneznou.

Rychnov nad Kněžnou.

Thanks to the police for escorting us out of Rychnov.

Děkujeme policii za doprovod ven z Rychnova.

Organizers.

Organizátoři.

Chateau in Opocno.

Opočenský zámek.

Mr. caretaker.

Pan kastelán.

Scouts club from Opocno.

Skauti z Opočna.

The chateau is very pretty and has a cool atmosphere.

Opočenský zámek je opravdu krásný a má silnou atmosféru.

What a treat to have a lunch at a chateau.

Jak často se vám poštěstí poobědvat na zámku?

And we keep on running right away!

A hned pokračujeme dál!

Our Austrian runner and her favourite konzertmeister in Vienna.

Naše rakouská běžkyně a její oblibený konzertmeister z Vídně.

Sweet people from Ceske Mezirici.

Milí lidé z Českého Meziříčí.

We did not escape the rain today. Totally drenched but weather was warm fortunately.

Dnes jsme dešti neunikli. Celí promočení, ale počasí je dnes naštěstí teplé.

And we are in Jaromer at the main square.

A jsme v Jaroměři na náměstí.

We were welcomed here by local sportsmen from many various clubs.

Přivítali nás tu sportovci z různých klubů.

Nice and dark chocolate.

A Jaroměřská čokoláda.

Mayor of Jaromer.

Starosta Jaroměře.

Jaromer has a rich history of sports and activities. It was very inspiring, thank you!

Jaroměř má velkou historii v nabídce sportovního vyžití. Bylo to velmi inspirativní setkání, děkujeme!

Pigeon encaged.

Holubice v kleci.

Pigeon free.

Holubice na svobodě.

Everybody runs with us further.

Všichni s námi běželi dál.

Thank you for support all the way outside Jaromer!

Děkujeme za doprovod až ven z Jaroměře!

Local runners from Horice met with us outside the city.

Místní sportovci z Hořic nás potkali několik kilometrů před městem.

Vice Mayor of Horice and a well-known local athletic legend.

Místostarostka Hořic běží se známou místní atletickou legendou.

Even the disabled from the Klokanek organisation joined us for last 500m.

Připojil se k nám i Klokánek na posledních 500m.

Local sport legends.

Místní sportovní legendy.

Expressing joy in multiple ways.

Vyjádření radosti má mnoho podob.

A moment of peace.

Chvilka míru.

Thank you so much for welcoming us here!

Děkujeme velmi za krásné přijetí!

Gymnasts prepared an action-packed performance.

Gymnastky-mažoretky si připravily akční vystoupení.

And local capoeira club didn't back down either.

Ani místní capoeiristé nezůstali pozadu v jejich umění.

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Himadri Kavai (Hungary), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Robert Benedek (Hungary), Tanuja Konečná (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Varunavi Klabníková (Slovakia).  
Fotografové
Himadri Kavai, Padyatra Komak
Uběhli jsme s pochodní 67.0 km z Rychnov n. Kněžnou do Hořice.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše