Čer. 19, 2023 Reportáže z trasy

Plasy - Chomutov

Zapsal/a Aleš Plíva 81.0 km

We started today with a meeting in Plzeň with representatives of the city: Mr. Rudolf Špoták, the Governor of the Pilsen Region, and Roman Zarzycký, the Mayor of the Pilsen City.

Dnešní den jsme začali setkáním s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a primátorem Plzně Romanem Zarzyckým před budou Magistrátu města Plzně.

The peace torch was held jointly by Governor Rudolf Špoták and Mayor Roman Zarzycký.

Mírovou pochodeň společně podrželi hejtman Rudolf Špoták a primátor Roman Zarzycký.

The head of the mayor's office, Stanislava Černá, also put her wishes into the peace torch.

Přání do mírové pochodně vložila také vedoucí kanceláře primátora Stanislava Černá.

Welcome at the Plasy Primary and Secondary School

Přivítání na Základní škole Plasy

The meeting of students and runners was held at the school stadium, which the students decorated for the occasion in the motives of the Peace Run.

Setkání studentů a běžců bylo na školním stadionu, který studenti pro tuto příležitost dekorovali na motivy Mírového běhu.

Mrs. Mayor Mgr. Eva Kantor-Pořádková told us some of her thoughts about the run.

Paní starostka Mgr. Eva Kantor-Pořádková nám řekla několik svých myšlenek o běhu.

The torch traveled among the students.

Pochodeň putovala mezi studenty.

The students had prepared their own performance.

Studenti měli připravené vlastní představení.

The mayor and the students circled the stadium with the torch.

Paní starostka a studenti oběhli s pochodní stadion.

At the end of the meeting we planted a Tree of Peace.

Na závěr setkání jsme zasadili Strom míru.

Time to move on...

Je čas běžet dál...

We arrive in Podbořany, where Jirka Hess and his family are waiting for us. Jirka is a local runner who ran with us a few years ago.

Přibíháme do Podbořan, kde na nás čeká Jirka Hess s rodinou - místní běžec, který s námi již před několika lety běžel.

Jirka Hess and Mayor Mgr. Bc. Radek Reindl

Jirka Hess a pan starosta Mgr. Bc. Radek Reindl

Together with the children we seek peace within ourselves.

Společně s dětmi hledáme mír uvnitř nás.

The torch was held by students and children from several local schools.

Pochodeň drželi studenti a děti z několika místních škol.

Some runners quickly made friends.

Někteří běžci si rychle našli přátele.

The mayor promised to plant a Peace Tree in Podbořany.

Pan starosta slíbil, že v Podbořanech zasadí Strom míru.

We are successfully finishing today's larger portion of kilometres in Chomutov.

Dnešní větší porci kilometrů úspěšně zakončujeme v Chomutově.

Členové týmu
Abhivada Diblík (Czech Republic), Aleš Plíva (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Jakub Polách (Czech Republic), Josef Šverma (Czech Republic), Kristin Aurenhammer (Austria), Madina Daribayeva (Kazakhstan), Miroslav Bareš (Czech Republic), Namitabha Arsic (Serbia), Olexii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Petr Hlava (Czech Republic), Praguna Vágner (Czech Republic), Sumeru Scheucher (Austria), Uugantsetseg Otgonbayar (Mongolia), Vladimir Potapov (Czech Republic), Wahyu Widiyantoro (Indonesia).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Padyatra Komak
Uběhli jsme s pochodní 81.0 km z Plasy do Chomutov.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše