Čer. 18, 2023 Reportáže z trasy

Nepomuk - Plasy

Zapsal/a Michaela Zdeňková 84.0 km

From Nepomuk we run to Blovice, where we are accompanied on the square by members of Sokol, who are also enthusiastic runners.

Z Nepomuku přibíháme do Blovic, kde nás na náměstí doprovází členové Sokola, kteří jsou také nadšenými běžci.

Mayor Robert Zelenka and Deputy Mayor Michal Hodek spent a "moment for peace" with us.

Starosta Robert Zelenka s místostarostou Michalem Hodkem s námi strávili "chvilku pro mír".

The singer Ivanka sang in the dignified company of the Sokols three anthems - Blovická, the Czech national anthem and the Sokol anthem. She has a beautiful voice!

Zpěvačka Ivanka zazpívala v důstojné společnosti Sokolů hned 3 hymny - Blovickou, českou národní a také sokolskou. Má krásný hlas!

Blovice also has a newly planted Peace Tree.

Blovice mají také nově zasazený strom Míru.

We are approaching Radyni, the royal castle founded by Charles IV.

Přibíháme na Radyni, královský hrad založený Karlem IV.

The Mayor of Stary Plzenec, Jan Eret, pays tribute to the peace message that the international Peace Run team brought to Radyně.

Starosta Starého Plzence Jan Eret vzdává holt mírovému poselství, které mezinárodní tým Peace Runu na Radyni přinesl.

"...peace is about experiencing the world more deeply and sharing that experience with other people..."

"..mír je o hlubším prožívání světa a sdílení tohoto prožívání s ostatními lidmi.."

Radyně Castle has become a member of the global family of Sri Chinmoy's Peace Blossoms and together with thousands of other natural places and cultural monuments around the world, it brings inspiration to make a peaceful life every day.

Hrad Radyně se stal členem celosvětové rodiny Mírových květů Sri Chinmoye a spolu s další tisícovkou přírodních a kulturních památek po celém světě přináší inspiraci ke každodennímu utváření míruplného života.

Let peace spread from Radyně through the Pilsen region!

Nechť se z Radyně mír rozevlaje plzeňským krajem!

Členové týmu
Abhivada Diblík (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Bára Lochmanová (Czech Republic), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Jakub Polách (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kristin Aurenhammer (Austria), Kritartha Brada (Czech Republic), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Miroslav Bareš (Czech Republic), Olexii Sykal (Ukraine), Pataka Špaček (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Sumeru Scheucher (Austria), Uddhava Selucky (Czech Republic), Uugantsetseg Otgonbayr (Mongolia), Viliam Segeda (Slovakia), Vladimir Potapov (Czech Republic), Wahyu Widiyantoro (Indonesia).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Erdenetsetseg Gankhuu
Uběhli jsme s pochodní 84.0 km z Nepomuk do Plasy.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše