Čer. 16, 2023 Reportáže z trasy

Strakonice - Nepomuk

Zapsal/a Michaela Zdeňková 45.0 km

The first meeting took place at the King George of Poděbrady Primary School in Strakonice.

První setkání se uskutečnilo v ZŠ krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích.

The children prepared beautiful drawings for us.

Děti pro nás připravily nádherné kresby.

King George of Poděbrady Primary School in Strakonice.

ZŠ krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích.

Headmaster of the King George of Poděbrady Primary School in Strakonice.

Ředitel ZŠ krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích.

We were accompanied to the town of Katovice by the vice-mayor Bc. Jindřich Zdráhal.

Do městysu Katovice nás doprovodil pan místostarosta Bc. Jindřich Zdráhal.

Vice-mayor Bc. Jindřich Zdráhal.

Místostarosta Bc. Jindřich Zdráhal.

As a thank you for the wonderful meeting, the teachers and children elementary school were presented with a certificate signed by all the runners.

Jako poděkování za krásné setkání byl učitelům a dětem
základní školy předán děkovný list s podpisy všech běžců.

Meeting at the playground of the primary school and kindergarten Střelské Hoštice with children and the mayor of the village.

Setkání na hřišti ZŠ a MŠ Střelské Hoštice s dětmi a starostou obce.

The mayor of Střelské Hoštice Ing. Luboš Krupka.

Starosta obce Střelské Hoštice Ing. Luboš Krupka.

Teacher Mgr. Dana Martínková accompanied on guitar
singing performance of her class.

Paní učitelka Mgr. Dana Martínková doprovodila na kytaru
pěvecké vystoupení své třídy.

Guess, where we are from?

Hádej, odkud jsme?

Director of the Primary School and Kindergarten Střelské Hoštice Mgr. Dana Šatrová.

Ředitelka ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Mgr. Dana Šatrová.

The city police accompany us through the streets of Horažďovice.

Ulicemi Horažďovic nás doprovází městská policie.

Mayor of Horažďovice Ing. Michael Forman welcomed the runners on the square in the town centre.

Mayor of Horažďovice Ing. Michael Forman welcomed the runners
on the square in the town centre.

Starosta města Horažďovice Ing. Michael Forman přivítal běžce na náměstí v centru města.

Beautiful performance of the dance group Angels from Komenského Primary School.

Krásné vystoupení taneční skupiny Angels ze ZŠ Komenského.

All the runners enjoyed the performance of the Horažďovice majorettes very much.

Vystoupení mažoretek Horažďovice se všem běžcům moc líbilo.

Mayor of Horažďovice Ing. Michael Forman gets a certificate for his town.

Starosta města Horažďovice Ing. Michael Forman přebírá
děkovný list pro své město.

Announcement of the Peace Tree in Horažďovice Square.

Vyhlášení Mírového stromu na náměstí v Horažďovicích.

Smiling city and state police officers helped runners safely to the last meeting of the day in Nepomuk.

Usměvavé příslušnice městské a státní policie pomohly běžcům
bezpečně doběhnout na poslední setkání dne v městě Nepomuku.

The leisure centre Fénix Nepomuk prepared a wonderful children's performance for us.

Volnočasové centrum Fénix Nepomuk pro nás připravilo nádherné dětské vystoupení.

Mayor of Nepomuk Vladimír Vokurka.

Starosta města Nepomuk Vladimír Vokurka.

Children from the Sokol Nepomuk gymnastic union ran with us for several hundred meters.

Děti z Tělocvičné jednoty Sokol Nepomuk s námi běžely několik set metrů.

Mrs. Mgr. Berkovcová from the city office, who helped
organize the whole ceremony in Nepomuk. Thank you very much. :)

Paní Mgr. Berkovcová z městského úřadu, která pomohla
zorganizovat celou ceremonii v Nepomuku. Moc děkujeme. :)

Členové týmu
Abhivada Diblík (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Jakub Polách (Czech Republic), Kateřina Cigášová (Czech Republic), Kristin Aurenhammer (Austria), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Olexii Sykal (Ukraine), Pataka Špaček (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Sumeru Scheucher (Austria), Uddhava Selucky (Czech Republic), Uugantsetseg Otgonbayr (Mongolia), Viharin Rosa (Czech Republic), Vladimir Potapov (Czech Republic), Vladimír Lepič (Czech Republic), Wahyu Widiyantoro (Indonesia).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Erdenetsetseg Gankhuu
Uběhli jsme s pochodní 45.0 km z Strakonice do Nepomuk.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše