Čer. 15, 2023 Reportáže z trasy

České Budějovice - Strakonice

Zapsal/a Michaela Zdeňková, Viharin Rosa, Vladimír Lepič 68.0 km

We start in České Budějovice on Přemysl Otakar II Square.

Začínáme v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II.

Mayor of České Budějovice - doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová.

Primátorka města České Budějovice - doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová.

The following schools attended the ceremony: Elementary School MAJ I. and II., Elementary School Baara and Elementary School Matice Školské. Thank you.

Na slavnostní ceremonii dorazily následující školy: ZŠ MÁJ I. a II., ZŠ Baara a ZŠ Matice Školské. Děkujeme.

Representatives of the primary schools Máj I., Máj II., Matica školské and Baara Primary School.

Zástupkyně základních škol Máj I., Máj II., Matice školské a ZŠ Baara.

The world under one roof. The international team met with students and teachers from Townshend International School in Hluboká nad Vltavou.

Svět pod jednou střechou. Mezinárodní tým se potkal s žáky a učiteli mezinárodní školy Townshend International School v Hluboké nad Vltavou.

On behalf of the town of Hluboká nad Vltavou, the Mayor Ing. Tomáš Jirsa supports Peace Run team and received the certificate.

Za město Hluboká nad Vltavou podpořil mírový běh a obdržel děkovný list pan starosta Ing. Tomáš Jirsa.

Selected students received a certificate of appreciation on behalf of the International School.

Za mezinárodní školu přebrali děkovný certifikát vybraní studenti.

The children sang a peace song to the runners, which made everyone happy.

Děti zazpívaly běžcům mírovou píseň, která udělala radost všem.

In the lobby of the school the students are inspired by the Code of Conduct day by day.

Ve vstupní hale člověka okamžitě zaujme inspirativní etický kodex školy.

The children accompanied us to the beautiful castle Hluboká nad Vltavou.

Děti nás doprovodily až k překrásnému zámku Hluboká nad Vltavou.

Children from the local school accompanied us to the next town Dříteň.

Do dalšího města Dříteň nás doprovodily děti z místní školy.

In the presence of the cameras, we experienced warm moments of peace.

Za přítomnosti kamer jsme zažily vřelé okamžiky míru.

Mayor Josef Kudrle took the torch on behalf of the municipality of Dříteň and headmaster of the Dříteň Primary School Mgr. Blanka Vlasáková.

Za obec Dříteň převzal pochodeň starosta Josef Kudrle a ředitelka ZŠ Dříteň Mgr. Blanka Vlasáková.

Planting of the Peace Tree at the Dříteň Primary School and the Home for the Elderly.

Vysazení Mírového stromu u ZŠ Dříteň a Domova pro seniory.

Mayor of Protivín Jaromír Hlaváč brought the peace torch with local children to the playground at the Primary School in Protivín.

Starosta Protivína Jaromír Hlaváč donesl mírovou pochodeň s místními dětmi na hřiště u ZŠ v Protivíně.

A pleasant meeting with children took place on the playground at Protivín Primary School.

Na hřišti u ZŠ Protivín proběhlo příjemné setkání s dětmi.

Everyone put their hand to work to make a beautiful Peace Tree to grow and prosper in Protivín.

Každý přiložil ruku k dílu, aby v Protivíně rostl krásný Mírový strom.

International team at the Jan Žižka monument near Sudoměř.

Mezinárodní tým u památníku Jana Žižky u Sudoměře.

Členové týmu
Abhivada Diblík (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Jakub Polách (Czech Republic), Kateřina Cigášová (Czech Republic), Kristin Aurenhammer (Austria), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Olexii Sykal (Ukraine), Pataka Špaček (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Sumeru Scheucher (Austria), Uddhava Selucky (Czech Republic), Uugantsetseg Otgonbayr (Mongolia), Viharin Rosa (Czech Republic), Vladimir Potapov (Czech Republic), Vladimír Lepič (Czech Republic), Wahyu Widiyantoro (Indonesia).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Erdenetsetseg Gankhuu
Uběhli jsme s pochodní 68.0 km z České Budějovice do Strakonice.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše