Čer. 14, 2023 Reportáže z trasy

Nová Bystřice - České Budějovice

Zapsal/a Michaela Zdeňková 71.0 km

Beautiful morning welcome in Nova Bystrica.

Nádherné ranní přivítání v Nové Bystřici.

The pupils of Nová Bystřice Primary School welcome us with a beautiful and dynamic performance on trampolines.

Žákyně ZŠ Nová Bystřice nás vítají krásným a dynamickým vystoupením na trampolínách.

Director of the Nová Bystřice Primary School Mgr. Václav Zajíc. Thank you.

Ředitel ZŠ Nová Bystřice Mgr. Václav Zajíc. Děkujeme.

Mayor of Nová Bystřice Mgr. Jiří Zimola. Thank you to the town of Nová Bystřice for joining the Peace Run.

Starosta Nové Bystřice Mgr. Jiří Zimola. Děkujeme městu Nová Bystřice za připojení se k Mírovému běhu.

We cross the border with Austria at the Smrčná/Haugschlag border crossing accompanied by athletes from Nová Bystřice.

Přebíháme hranici s Rakouskem na hraničním přechodu Smrčná/Haugschlag za doprovodu novobystřických sportovců.

We were reinforced at the border by 15 new Austrian runners.

Na hranicích nás posílilo 15 nových rakouských běžců.

Meeting of the Mayors of Nová Bystřice Mgr. Jiří Zimola and the Mayor of the Austrian town of Haugschlag Franz Kuben at the Czech-Austrian border.

Setkání starostů Nové Bystřice Mgr. Jiřího Zimoly a starosty rakouského města Haugschlag Franze Kubena na česko-rakouské hranici.

Handover of the Peace Torch from the Czech Republic to Austria.

Předání mírové pochodně z České republiky do Rakouska.

The mayor of the Austrian town of Haugschlag, Franz Kuben.

Starosta rakouského města Haugschlag Franz Kuben.

The mayor of the Austrian town of Litschau, Rainer Hirschmann.

Starosta rakouského města Litschau Rainer Hirschmann.

Mayor of the city Litschau accompanies runners to the Austrian-Czech crossing Chlum u Třeboně.

Starosta Litschau běžce doprovází až na rakousko-český přechod Chlum u Třeboně.

Passing of the peace torch and meeting of the Mayor of Litschau Franz Kuben and the Mayor of Chlum u Třeboně Mgr. Jitka Bednářová.

Předání mírové pochodně a setkání starosty Litschau Franze Kubena a starostky Chlumu u Třeboně Mgr. Jitky Bednářové.

Planting of the Peace Tree on the Austrian-Czech border by the mayor of the Czech town of Chlum u Třeboně and the mayor of the Austrian town of Haugschlag.

Sázení Mírového stromu na rakousko-české hranici starostkou českého Chlumu u Třeboně a starostou rakouského Haugschlagu.

A warm welcome to Chlum u Třeboně.

Srdečné přivítání v Chlumu u Třeboně.

The choir of the elementary school Chlum u Třeboně welcomes us with a song about peace.

Pěvecký sbor ZŠ Chlum u Třeboně nás vítá písní o míru.

Director of the Chlum u Třeboně Primary School Mgr., Bc. Patricie Vondrková.

Ředitelka ZŠ Chlum u Třeboně Mgr., Bc. Patricie Vondrková.

Meeting of children from Sokolská and Na Sadech primary schools, representatives of the town and the Peace run in Trebon.

Setkání dětí ze ZŠ Sokolská a ZŠ Na Sadech, zástupců města a Mírového běhu v Třeboni.

Deputy Mayor of Třeboň Ing. Jana Grammetbauerová and representatives of the schools Na Sadech Primary School and Sokolská Primary School in Třeboň.

Místostarostka Třeboně Ing. Jana Grammetbauerová a zástupkyně škol ZŠ Na Sadech a ZŠ Sokolská v Třeboni.

After the whole day we finally reached Přemysl Otakar II Square in České Budějovice.

Po celém dni konečně doběh na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých BUdějovicích.

Členové týmu
Abhivada Diblík (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Jakub Polách (Czech Republic), Kateřina Cigášová (Czech Republic), Kristin Aurenhammer (Austria), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Olexii Sykal (Ukraine), Sumeru Scheucher (Austria), Uddhava Selucky (Czech Republic), Uugantsetseg Otgonbayr (Mongolia), Wahyu Widiyantoro (Indonesia).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Erdenetsetseg Gankhuu
Uběhli jsme s pochodní 71.0 km z Nová Bystřice do České Budějovice.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše