Iunie 14, 2023 Live from the road

Luduş - Târgu Mureş

Reported by Luiza Hariton 64.0 km

Our first stop today is at the School Nr. 1 in Luduş where the kids and the teachers gathered in the sports room to receive the Torch.

Prima întâlnire de astăzi este la Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Luduş unde elevii şi profesorii s-au adunat în sala de sport a şcolii pentru a primi torţa păcii.

The kids tried to feel peace in their hearts through a simple exercise of relaxation and concentration.

Copiii au încercat să simtă pacea în inimă cu ajutorul unei exerciţiu foarte uşor de relaxare şi concentrare.

Running together is always fun.

Alergarea împreună este întotdeauna amuzantă.

We thank you all for your enthusiasm in receiving the message of the Peace Run!

Mulţumim tuturor pentru primirea plină de entuziasm!

Hundreds of children are waiting for us when we enter into the Town of Iernut.

Sute de copii întâmpină echipa de alergători la intrarea în oraşul Iernut.

The little ones prepared flags with the Peace Run emblem.

Cei mici au pregătit steaguri cu emblema alergării.

Little ones and grown ups tried to feel the peace in their hearts.

Cu mic, cu mare au încercat să simtă pacea în inimă.

" It is so good to feel peace in the heart!"

"Ce bine este să simţim pacea în inimă!"

A big hug!

O îmbrăţişare caldă!

Mister Mayor of Iernut invited us at the town hall for a short break of refreshments. We thank you very much!

Domnul Primar al oraşului Iernut a primit torţa si ne-a invitat la primărie pentru o scurtă pauză de "încărcare a bateriilor" cu dulciuri şi apă. Vă mulţumim!

We arrived in the town of Târgu Mureş!

Am ajuns în Târgu Mureş!

Our first stop in Târgu Mureş is at the District Department for Sports and Youth. We are very grateful for the enthusiastic welcome and for the fact that they offered us free accommodation in their town.

Prima întâlnire este la DJST : Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret cărora le mulţumim pentru că ne-au primit cu mult entuziasm şi ne-au oferit cazare gratuită în Târgu Mureş.

As inside each heart there is a child, we were happy to sing together the "World Harmony Run" song, which was composed by Sri Chinmoy, and do the actions which accompany the song.

În inima fiecărui adult se află un copil, aşa că ne-am simţit bine să cântăm împreună cântecul " World Harmony Run" compus de către Sri Chinmoy şi să facem câteva mişcări de gimnastică .

We thank you for your generosity and your enthusiasm!

Vă mulţumim pentru entuziasmul şi generozitatea cu care ne-aţi primit!

At the "Bernadi Gyorgy" School the pupils received us with enthusiasm in the school yard.

La Şcoala Gimnazială "Bernadi Gyorgy" din Târgu Mureş elevii ne-au primit cu mult entuziasm în curtea şcolii.

The Sport Highschool "Szasz Adalbert" from Târgu Mureş

Liceul cu Program Sportiv "Szasz Adalbert" Târgu Mureş

The last run and the last meeting of the day are at the Local Sports Club of Târgu Mureş where the athletes greet us with joy and enthusiasm.

Ultima alergare şi ultima întâlnire de astăzi este la Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureş unde suntem primiţi cu bucurie şi entuziasm de către atleţi.

Our short skits on harmony and disharmony were received with enthusiasm and curiosity.

Scurtele noastre scenete despre armonie şi lipsa armoniei au fost privite cu entuziasm şi curiozitate.

The moment to pass the torch to the trainers and to the athletes.

Momentul înmânării torţei la antrenori şi la atleţi.

A wish for peace!

O dorinţă de pace!

And a symbolic run for peace!

Şi o alergare simbolică pentru pace!

Torch carried by
Angikar Djordjevic (Serbia), Arohana Laszlo Kovacs (Hungary), Balazs Bencsetler (Hungary), Cristian Ichim (Romania), Csilla Vincze (Romania), Eniko Kopriva-Biro (Romania), Eniko Soron (Hungary), Eniko Szacsvai (Romania), Florina Karanika Savescu (Romania), Gergo Csillag (Hungary), Gordana Petrovčić (Croatia), Gyuri Papp (Romania), Imola Vaida (Romania), Jovana Milenković (Serbia), Luiza Hariton (Romania), Milos Andjelovic (Serbia), Nicoleta Benkes (Romania), Robert Kopriva (Romania), Sandor Beres (Romania), Tamas Kopriva-Biro (Romania), Tamas Tajti (Hungary).  
Photographers
CSM Târgu Mureş, Gordana Petrovčić
The torch has travelled 64.0 km from Luduş to Târgu Mureş.

Latest reports from Romania - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all