Latvia 26 June: Daugavpils - Jēkabpils

Latvia 26 June: Daugavpils - Jēkabpils

Līvāni, here we come!

Līvāni, mēs jau nākam!

Līvāni city officials Mārīte Vilcāne and Aija Usāne

Līvānu novada sporta organizatore Mārīte Vilcāne un Līvānu novada domes deputāte Aija Usāne.

Opening our hearts to the world.

Atveram savas sirdis pasaulei.

Running towards Jēkabpils.

Skrienam uz Jēkabpili.

... and now we are showing how we carry the torch.

... un tagad parādām, kā nesam lāpu.

Jēkabpils city council chairman Leonīds Salcevičs offers his wishes to the Peace Run.

Miera lāpai savu vēlējumu nodod Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs.

We wished for Jēkabpils to dream.

Vēlam Jēkabpilij sapņot – lai rodas jaunas ieceres!

Council chairman, Peace Run team captain Gundega Gaile and sports organizer Edgars Lamba sends smiles and wishes for peace to the world.

Domes priekšsēdētājs, Miera skrējiena komandas kapteine Gundega Gaile un sporta organizators Edgars Lamba sūta mieru un smaidus pasaulei.

Togeather with simbol of Jēkabpils - lynx.

Kopā ar Jēkabpils simbolu – lūsi.