jūnijs 27, 2015 Live from the road

Jēkabpils - Ogre

Reported by Kalpa Lazarev, Rita Elstina 102.0 km

Running to Pļaviņas

Dodamies uz Pļaviņām

Run, run, still some more...

Skrienam, skrienam, vēl mazliet…

Yet another silent good thought for the better world.

Vēl kāda klusa labā doma labākai pasaulei.

A lot of new friends in the Koknese!

Mums daudz jaunu draugu Koknesē!

Greetings for the Skrīveri (and for butterflies too)!

Šeku-reku – sveiciens Skrīveriem (taureņiem arī)!

We are in Ogre - together with folklore group "Artava".

Esam Ogrē – kopā ar fokloras kopu “Artava”.

Ogre city council chairman Artūrs Mangulis and sports specialist Dzirkstīte Žindiga.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un sporta speciāliste Dzirkstīte Žindiga.

Torch carried by
Aigul Komelkova (Russia), Alexey Tikhonin (Russia), Aparanji Telles (Brazil), Gundega Gaile (Latvia), Guzel Shaikhutdinova (Russia), Kalpa Lazarev (Russia), Lina Rybak (Ukraine), Raisa Trinditskaya (Russia), Rita Elstina (Latvia), Upakaraka Tolstopyatenko (Russia).  
Accompanied by  
Kaspars Rutkis, Peteris Seso, Edgars Blumers, Emanuels Putans, local runners
Photographers
Aparanji Telles, Kalpa Lazarev
The torch has travelled 102.0 km from Jēkabpils to Ogre.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all