Skolotājiem un jauniešu grupu vadītājiem

Schools6 Children1 Schools5 Schools2

Miera skrējiena moto “Miers sākas ar mani!” un dinamiska prezentācija, kuras nolūks ir iesaistīt bērnus līdzdarbībā, ir iedvesmojusi vairāk nekā 25 000 skolas un jauniešu grupas visā pasaulē atvērt savas durvis Miera skrējiena dalībniekiem un to nestajai vēstij.

Kā notiek tikšanās? Kā sagatavoties? Pārmaiņas

Kā notiek tikšanās ar Miera skrējienu?

Katra tikšanās ir atšķirīga, taču ir dažas lietas, kas raksturīgas katrai tikšanās reizei:

 • Bērni sveic Miera skrējiena komandu tās ierašanās brīdī ar plakātiem, zīmējumiem, no papīra veidotiem putniem, lāpām un citiem darinājumiem, kuros atklājas miera tematika.
 • Mūsu starptautiskā komanda iepazīstina ar sevi dinamiskas prezentācijas veidā. Prezentācija var iekļaut spēles, nelielas teatrālas etīdes vai muzikālu priekšnesumu. Prezentācijas sagatavošanā komanda izvērtē sagaidītāju vecumu.
 • Tikšanās laikā bērni lasa pašsacerētus domrakstus, dzeju vai vēstījumus par mieru. Dažkārt bērni arī sniedz muzikālus priekšnesumus, uzstājas ar ludziņām, dejo vai dzied.
 • Ja iespējas atļauj, katrs klātesošais var paturēt Miera lāpu un paskriet ar to.
 • Tipiska tikšanās ilgst apmēram 45-60 minūtes.

Kā sagatavoties uz tikšanos ar Miera skrējienu?

Jo pamatīgāka ir sagatavošanās uz tikšanos, jo lielāku prieku un gandarījumu būs iespējams gūt no pasākuma. Lai dotu idejas un palīdzētu sagatavoties, esam priekš skolotājiem izveidojuši ideju lapu (angliski).

Tālāk raksturotas dažādas lietas, ko skolotāji kopā ar bērniem darījuši, lai sagatavotos Miera skrējiena pasākumam:


Sekojot Miera skrējienam

 • Piedāvājiet bērniem sekot Miera skrējiena ceļojumam, izmantojot karti. Ja ir pieejama karte, uz kuras var zīmēt, var bērniem piedāvāt ar marķieri iezīmēt Miera skrējiena komandas maršrutu tajā.
 • Var bērnus mudināt iztēloties, ka viņi ir daļa no komandas un uzdot tādus jautājumus kā “Kur mūsu ceļojums sākas un kur tas noslēdzas?”, “Kādas vietas mēs jau esam apciemojuši?”, “Cik ilgi / tālu / daudz kilometru mēs noskrienam katru dienu?”. Pats svarīgākais jautājums ir “Kādēļ mēs skrienam?”.

Dzeja, domraksti, rokdarbi kā veltījums mieram

 • Iedrošiniet bērnus izveidot rokdarbus, uzrakstīt nelielus dzejoļus, domrakstus, lūgšanas vai idejas par mieru, ko pēc tam var līdzdalīt nolasot skaļi. Var izmantot tādus tematus kā “Ko miers nozīmē man?” vai “Ko es varu darīt, lai pasaulē vairotu mieru?” Izmantojot šo saiti, var apskatīt, ko bērni no citām skolām veidojuši, rakstījuši (materiāli angļu valodā)
 • Ir skolas, kuras veido vienu mākslas projektu, kur katrs no dalībniekiem piedalās, dodot savu artavu kopējā darbā.
 • Izveidotos, uzrakstītos darbus var izlikt skolā redzamā vietā, kā arī publicēt skolas, pagasta vai pilsētas avīzē.
 • Un, protams, Miera skējiena komanda ļoti priecātos to visu redzēt. Ja vēlaties, mēs varam publicēt bērnu rakstīto, darināto mūsu mājaslapā. Sazinieties ar mums un mēs atradīsim veidu, kā to īstenot.

Var mācīties par dažādām pasaules valstīm (it īpaši, ja pilsēta, kurā atrodas jūsu skola, ir viena no daudzām pilsētām, kuras ir daļa no starptautiska mēroga Miera skrējiena pasākuma)

Mudiniet bērnus izvēlēties vienu valsti (vai vairākas) un veikt nelielu pētījumu, par to, ko šī valsts ir darījusi miera veicināšanas labā.

Ja Miera skrējiens ir iecerējis apciemot jūsu skolu, jūs varat noskaidrot komandas sastāvu – no kurām valstīm ierodas komandas dalībnieki un varbūt izvēlēties kādas no šīm valstīm, kā projekta tematu. Lai uzzinātu vairāk par komandu, varat izmantot sadaļas Kas ir Miera skrējiens? lejā atrodamo kontaktinformāciju.

Kad bērni izvēlējušies konkrētu valsti, var viņiem piedāvāt veikt šāda veida projektu:

 • Var noskaidrot, vai Miera skrējiena komanda kādreiz ir devusies cauri šai valstij. Kad tas notika? Ar ko komanda satikās? Šo informāciju jūs varat atrast mūsu mājaslapā – kad mēs kaut kur dodamies, mēs ievietojam mājaslapā aprakstus par to, kur skrienam un ar ko satiekamies. Var atrast tikšanos, kas visvairāk piesaistījusi uzmanību, iepatikusies.
 • Var atrast šīs valsts tradicionālās spēles, dziesmas vai tērpus…
 • Kad Miera skrējiena komanda ierodas, šo projektu var prezentēt skolai un komandai, kā arī var nosūtīt foto / video un teksta materiālus, ko mēs varam ievietot mūsu mājaslapā.

Bērni var interesēties par savā apkārtnē esošajiem cilvēkiem

Miera skrējiena kredo ir atklāt mieru un labvēlību tajā, kas jau atrodas ap mums. Gatavojoties uz tikšanos, var aicināt bērnus padomāt par saviem līdzcilvēkiem, uzdodot tādus jautājumus kā:

 • Ļoti bieži mēs dzirdam nepatīkamas ziņas par notikumiem pasaulē, līdz ar ko aizmirstam par labajām lietām, kuras cilvēki dara. Citkārt viņu centienus mēs uztveram kā pašsaprotamus.
  Var pajautāt sev - Vai manā apkārtnē, starp man pazīstamajiem, ir kāds cilvēks, kurš mani patiesi iedvesmo ar saviem darbiem labākas pasaules virzienā? Kāds, kurš mudina cilvēkus aizdomāties par labo sevī un sev apkārt?

 • Varbūt mēs varam šim cilvēkam piešķirt “Lāpneša” medaļu?
  Par apbalvojumu “Lāpnesis” vairāk var uzzināt šajā lapā. Ja vēlaties kādu nominēt šim apbalvojumam, sazinieties ar Latvijas koordinatoru (kontaktinformācija lapas Kas ir miera skrējiens? lejā).

 • Vai mums ir kas sakāms par savu skolu? Kādos miera un harmonijas projektos mēs esam līdzdarbojušies? Kas ienes prieku mūsu skolas ikdienā?

 • Un kā ar mani pašu?

  Varbūt jūs pārāk bieži par to nedomājat, taču starp jūsu līdzcilvēkiem – draugu un ģimenes lokā – noteikti ir kāds, kuram jūs sagādājat prieku. Esot ar šiem cilvēkiem, kad viņiem tas nepieciešams, vai arī vienkārši pavadot laiku kopā ar viņiem, jūs pasaulē vairojat prieku.
  Kad kļūstat apzināts par labajām lietām, kuras jau darāt, jūs varat tās darīt biežāk.

Šāda veida stāstus mēs patiesi priecātos dzirdēt apciemojot jūsu skolu!


Ko es varu darīt, lai vairotu mieru?

Lūdziet, lai bērni padomā par sevi, par attiecībām ar līdzcilvēkiem – draugiem, skolasbiedriem, ģimeni un pasauli kopumā. Pēc šādām pārdomām bērni noteikti spēs iedomāties par kādiem (kaut nelieliem) veidiem, kā viņi var rīkoties, lai vairotu labo ap sevi.

 • Izmantojiet pēdējās minūtes no nodarbības, lai pārrunātu vienu īpašību, kas varētu darīt skolu par labāku un laimīgāku vietu. Jūs varētu runāt par pateicību, piedošanu, empātiju, labsirdību, nesavtību, iedrošinājumu, iecietību, labvēlību, godīgumu, pacietību, līdzcietību, apdomību
 • Lūdziet, lai bērni nāk klajā ar septiņiem dažādiem veidiem, kas varētu palīdzēt skolas vidi padarīt labāku un laimīgāku. Apbalvojiet tos, kuriem izdodas sekot šīm idejām savā ikdienā.
 • Piedāvājiet bērniem uzrakstīt Miera apliecinājumu. Šos apliecinājumus pēc tam var prezentēt Miera skrējiena tikšanās laikā. Apliecinājumi var būt, piemēram, kaimiņu apciemošana, piedalīšanās brīvprātīgajā darbā, uzsmaidīšana līdzcilvēkiem…

Miers mūzikā

Miera skrējiena komanda priecātos dzirdēt jebkura veida muzikālus priekšnesumus ar miera (taču ne tikai) tematiku, kurus jūsu klase vai skolas koris būtu sagatavojis!

Ja jūtat iedvesmu, jūs pat varat sagatavot Miera skrējiena (Peace Run) vai Sadraudzības skrējiena (World Harmony Run) dibinātāja, Šrī Činmoja, sacerētās dziesmas, kuras dinamiskā veidā sevī atspoguļo Miera skrējiena garu.

Vairāk par dziesmām (angliski)


Kā vairot miera izjūtu?

Miera skrējiena komanda katras tikšanās laikā tiecas radīt draudzības un miera izjūtu, izjūtu par to, ka pasaule ir viena liela ģimene. Jūs kopā ar klasi var pamēģināt kādu no šiem vingrinājumiem:

 • Kā būtu, ja miers būtu visā pasaulē?
  Kopā ar klasi jūs varat uz īsu brītiņu (30 sekundes līdz 2 minūtes) klusumā iztēloties, kā būtu, ja pasaule dzīvotu, kā viena liela ģimene. Iztēlojieties cilvēkus, kas ir priecīgi un palīdz viens otram. Iztēlojieties pasauli kā vietu, kur katrs cilvēks tiek cienīts un novērtēts.
 • Miera liesma

  Kad nepieciešams, lai skolēni būtu rāmi un koncentrējušies, jūs varat veikt nelielu iztēles vingrinājumu. Lūdziet, lai bērni aizver acis un krūškurvja centrā iztēlojas mazu liesmiņu – tādu, kā Miera lāpai. Tālāk var bērnu uzmanību virzīt uz dažām dziļām ieelpām / izelpām, ar kurām viņi var silto, mirdzošo sajūtu izplatīt pa visu savu ķermeni, klasi un nosūtīt to visai pasaulei.

 • Mierīga mūzika
  Lūdziet, lai bērni aizver acis un atskaņojiet mierīgu, iedvesmojošu mūziku. Pēc tam jūs varat pārrunāt, kādas sajūtas katram bija mūzikas klausīšanās laikā.

 • Miera afirmācija
  Var veikt nelielas pārrunas par pozitīvām afirmācijām un veltīt pāris minūtes kādas pozitīvas afirmācijas atkārtošanai. Var izmantot kādu no minētajām:

  Vienīgais veids, kā iegūt draugu, ir būt draudzīgam pret citiem. Ralfs Valdo Emersons

  Mēs varam piedzīvot daudz sakāvju, bet tas nenozīmē, ka esam sakauti. Maja Angelū

  Lietas šķiet neiespējamas tikai līdz brīdim, kad tās ir paveiktas. Nelsons Mandela

  Labāk ir iedegt sveci nekā dusmoties uz tumsu. Eleonora Rūzvelta

  Tas, kurš ir priecīgs, padara citus priecīgus. Anne Franka

  Šis ir īstais brīdis, lai mēs varētu sapņot par mieru pasaulē. Šrī Činmojs


Pārmaiņas

Morano Vidusskola, Kaivano, Neapoles province, Itālija

Eiženija Kārfora

Kārfora kundze jeb “direktore”, kā tuvākajā apkārtnē viņu mēdz dēvēt, pārveidoja noplicinātu skolu, kas atrodas vietā, kur ir zems skolas apmeklējums un augsti noziedzības rādītāji, par iestādi, kas kalpo par piemēru citām skolām un dod tās skolēniem iespēju uz labāku izglītību un dzīvi.

“2016. gadā ar mani sazvanījās Miera skrējiena organizators un teica, ka skrējiens dosies cauri mūsu reģionam un priecātos apciemot arī mūsu skolu. Man šī ideja patika un mani ļoti uzrunāja Miera skrējiena ideāli. Šajā Itālijas reģionā bērniem ir nepieciešams sapņot, iztēloties jaunu apvārsni un citādāku, labāku dzīvi.

Morano Vidusskola ir arodskola un visi skolotāji darbojās kopā, lai iesaistītu šī sapņa realizēšanā visas skolā pārstāvētās jomas – tehnoloģiju, pavārmākslas u.c. Mēs visi strādājām pie šī projekta apmēram sešus mēnešus. Viena no skolas nodaļām pagatavoja “Miera skrējiena kūciņas”. Cita nodaļa, izmantojot otrreizēji pārstrādātus materiālus, centās parādīt, ka šķietami nederīgas lietas var kļūt par izejmateriālu kaut kam jaunam. Viņi radīja dizaina priekšmetus, mēbeles un pat izgatavoja kāzu kleitu no pārstrādājama papīra!

Tāpat arī mēs sakontaktējām labi pazīstamu itāļu režisoru un izveidojām video par miera tēmu. Tajā mēs parādījām, kā miers var tikt piedzīvots katra skolēna ikdienā.

Uzņemot Miera skrējiena komandu, mēs svinējām “Miera skrējiena dienu”, kuras laikā mēs prezentējām visu kopā padarīto. Tika izstādīti mieram veltīti zīmējumi, skolēni uz skatuves uzstājās ar muzikāliem priekšnesumiem un dzejas lasījumiem. Pasākumā tika uzaicinātas piedalīties arī trīs citas, tuvumā esošas, skolas. Kopā sapulcējās ap 1000 skolēnu. Tāpat piedalījās arī vietējās policijas un pašvaldības pārstāvji, kā arī Izglītības ministrija.

Sadarbība ar Miera skrējienu ir kļuvusi par pastāvīgu procesu, kas iesaista gan skolotājus, gan skolēnus no dažādām skolas nodaļām. Es redzēju (un redzu) Miera skrējienu, kā iespēju skolēnus mudināt izmantot viņu pozitīvo potenciālu, neskatoties uz ikdienas grūtībām, kuras sagādā vide, kurā dzīvojam.

Priekš manis “miers” nozīmē apkārt esošajā tumsā dot skolēniem cerības gaismu. Tas arī ir mans augstākais mērķis.”

2017. gadā no Morano Vidusskolas 100 skolēnu liela delegācija devās uz Romā notiekošo izstādi “Miera krāsas” (oriģ. “Colours of Peace”) ar mērķi tās atvēršanas ceremonijā nodrošināt ēdināšanu. “Miera krāsas” ir Miera skrējiena organizēta iniciatīva, kas veltīta starptautiskajai Miera dienai (21. septembris). Izstādē toreiz tika izlikti vairāk nekā 7000 mieram veltītu zīmējumu no 39 pasaules valstīm. Skola piedalījās arī ar saviem zīmējumiem un palīdzēja Miera skrējienam vadīt starptautisku, mieram veltītu, īsfilmu konkursu.

"Miers 35 pasaules valodās"

1. Afrikaans: Vrede 18. Thai: สันติภาพ (santipap)
2. Aragonese: Patz 19. Basque: Baké
3. Arabic: سلام (salām) 20. Persian/Farsi: صلح (solh)
4. Haitian Creole: Lapè 21. French: Paix
5. Aymara: Hacaña 22. Irish: Síocháin
6. Bulgarian: Мир (mir) 23. Manx: Shee
7. Bengali: শান্তি (śānti) 24. Hebrew: שלום (shalom)
8. Tibetan: ཞི་བདེ (zhi-bde) 25. Hindi: शांति (śānti)
9. Catalan: Pau 26. Igbo: Udo
10. Chamorro: Minaggen 27. Icelandic: Friður
11. Cherokee: ᏙᎯᏱ (dohiyi) 28. Japanese: 平和 (heiwa)
12. Welsh: heddwch 29. Maori: Rangima’arie, Nohopuku, Rongo
13. Danish: Fred 30. Dutch: Vrede
14. German: Friede 31. Polish: Pokój
15. Greek: Ειρήνη (iríni) 32. Russian: Мир (mir)
16. Esperanto: Paco 33. Scots: Pace
17. Spanish: Paz 34. Turkish: Barış
  35. Italian: Pace

 


Lāpa kā simbols

Lāpa ir atpazīstams apgaismības un cerības simbols.

Brīvības statuja Amerikā, kuras nosaukums patiesībā ir “Brīvība izgaismo pasauli”, augstu paceļ savu lāpu. Divas sakrustotas lāpas, kas parādās romiešu un grieķu kapu pieminekļos, bija sēru simbols – kamēr viena no lāpām, kura bija pagriezta uz leju, simbolizē nāvi, tikmēr augšupvērstās lāpas liesma apzīmē dzīvību, patiesību un atjaunošanās spēku. Filipīnas skolu zīmogos lāpa simbolizē redzējumu par skolu kā vietu, kas, dodot zināšanas, apgaismo skolniekus.

Stafetes veidā nesta lāpa, kas tiek iedegta Olimpijā, tiek izmantota Olimpisko spēļu atklāšanas ugunij, kas tiek uzturēta visu Olimpisko spēļu laiku. Šīs lāpas un stafetes tradīciju 1936. gada vasaras Olimpiskajās spēlēs ieviesa pasākuma priekšsēdētājs Karls Diems. Viņam ideja radās atskatoties uz Olimpiskajām spēlēm, kuras senatnē notika Olimpijā. Tolaik dievietes Hēras templī priesteriene pastāvīgi rūpējās par to, lai nenodzistu svētā uguns. Šī Olimpisko spēļu tradīcija pastāv vēl šodien. (No Vikipēdijas)

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all