jūnijs 28, 2015 Live from the road

Ogre - Jelgava

Reported by Kalpa Lazarev 67.0 km

Running club "Ozolnieki" joined Peace Run in Ogre.

Ogrē Miera Skrējienam piepulcējas Ozolnieku skrējēju klubs – ceļā.

Peace Run is visiting Ikšķile.

Miera skrējiens viesojas Ikšķilē.

Everyone wants to hold the Peace torch.

Ikviens vēlas paturēt Miera lāpu.

Wherever the road may lead you - simply be happy.

Lai kurp tavs ceļš tevi vestu – esi vienkārši laimīgs.

Touch and dream. Dreams deserve to come true.

Pieskaries un pasapņo. Sapņi ir pelnījuši piepildīties.

Joung runners of Salaspils in action.

Salaspils jaunie sportisti skrējienā.

I run with smile, joy and burning torch in my hands.

Ar smaidu, ar prieku un degošu lāpu rokās - es skrienu.

Salaspils council chairman deputy and joung sport enthuziasts.

Salaspils domes priekšsēdētāja vietniece un jaunie sporta entuazisti.

The wonderful voices of Salaspils.

Salaspils burvīgās balsis.

Peace Run in Olaine.

Miera Skrējiens Olainē.

Be for peace, for friendship, for all that is good.

Esi par mieru, esi par draudzību, esi par visu labo.

Everyone brought together with one torch in Ozolnieki.

Visi kopā pie vienas lāpas Ozolniekos.

United with song, torch and run in Ozolnieki.

Ozolniekos vienoti – ar dziesmu, ar lāpu, ar skrējienu savīti.

Running towards Jelgava.

Skrienam uz Jelgavu.

Peace Run in Jelgava together with local runners.

Miera Skrējiens Jelgavā ar vietējiem sportistiem

A dream for Peace.

Sapnis par Mieru.

Jelgava city council chairman Andris Rāviņš and director of Sports service center Juris Kaminskis with the painting - Happiness.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis ar gleznu – Laime.

Group photo in Jelgava.

Kopbilde Jelgavā.

Peace

Miers

Our strength is in our oneness. Jelgava.

Mūsu spēks ir mūsu vienotībā. Jelgava.

Be happy and share the happiness.

Esi laimīgs un dalies ar to.

Aļona Fomenko - organizer of sports in Jelgava

Aļona Fomenko sporta darba organizatore Jelgavā

Exhibition of sand sculptures in Jelgava.

Smilšu skulptūru izstāde Jelgavā

Team at the exhibition.

Komanda izstādē

Torch carried by
Aigul Komelkova (Russia), Alexey Tikhonin (Russia), Aparanji Telles (Brazil), Gundega Gaile (Latvia), Guzel Shaikhutdinova (Russia), Kalpa Lazarev (Russia), Lina Rybak (Ukraine), Raisa Trinditskaya (Russia), Rita Elstina (Latvia), Upakaraka Tolstopyatenko (Russia).  
Accompanied by  
Kaspars Rutkis, Peteris Seso, Edgars Blumers, Emanuels Putans, Gints Peleckis, local runners
Photographers
Aparanji Telles, Kalpa Lazarev, Kaspars Zakis
The torch has travelled 67.0 km from Ogre to Jelgava.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all