PEACE RUN

Latvia 29 June: Jelgava - Eleja

Latvia 29 June: Jelgava - Eleja

Peace Run with runners from Eleja.

Miera Skrējiens ar Elejas sportistiem.

Introduction in Eleja.

Iepazīšanās Elejā.

Group photo.

Kopbilde – komanda ar Elejiešiem.

Team captain with sports organizer of Eleja - Sandra Avota.

Komandas kapteine ar Elejas sporta organizatori Sandru Avotu.

On our way to Latvia / Lithuania border.

Ceļā uz Latvijas/Lietuvas robežu.

Border. But for friendship, peace and joy ther are no borders.

Robeža . Draudzībai, mieram , priekam nav robežu . . .