jūlijs 15, 2018 Live from the road

Limbaži - Salacgrīva

Reported by Latvian runners 89.0 km

Bidding farewell to Limbaži...

Atvadoties no Limbažiem...

Peace Run arrives to Aloja...

Miera skrējiens ierodas Alojā...

And is greeted by very nimble dancers...

Un to sagaida ļoti izveicīgi dejotāji...

As well as by Hawaiian-like drum performance...

Tāpat arī Miera skrējiena dalībnieki tiek sagaidīti Havaju salu cienīgā bungu pavadījumā...

Zane Adiene, the deputy director of sports' school of Aloja district gave a very nice and warm welcome talk.

Alojas novada sporta skolas vadītājas vietniece Zane Adiene ļoti mīļi sveica Miera skrējienu Alojā.

Feeling the peace...

Jūtot mieru...

The torch was also welcomed by Jurģis Rācenis, the deputy mayor of Aloja.

Miera lāpu sveica un saņēma arī Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Rācenis.

Ceļā uz Staiceli...

On the way to Staicele...

Caught!!!

Noķerts!!!

At last a little bit of relaxation...

Beidzot neliela atpūta...

Boys are showing what it means to have, excuse me, not to have peace...

Puiši demonstrē, ko nozīmē būt, atvainojiet, nebūt mierīgam...

Pēteris Kuzmenko, the chief of Staicele district...

Pēteris Kuzmenko - Staiceles pārvaldes vadītājs...

Come, come, come, everyone is invited!

Nāciet, nāciet, visi ir aicināti!

Gvido Kīns, the chief of volunteer firefighters of Staicele, receives the torch and small gifts from the Peace Run...

Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vadītājs Gvido Kīns saņem lāpu un nelielas dāvaniņas no Miera skrējiena...

Let's cool them down!

Atvēsināsim viņus!

Peace Run in Ainaži...

Miera skrējiens Ainažos...

Ilona Jēkabsone, the mayor of Ainaži, was deeply moved by the idea of peace...

Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone bija dziļi aizkustināta par miera ideju...

Torch carried by
Anita Costa (Portugal), Drsalu Grünstäudl (Austria), Gints Peleckis (Latvia), Gordana Petrovčić (Croatia), Josef Sverma (Czech Republic), Latvian runners (Latvia), Raquel Pina (Portugal), Shaivya Rubczynska (Poland), Yashodevi Samar (Ukraine).  
Photographers
Anita Costa
The torch has travelled 89.0 km from Limbaži to Salacgrīva.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all