jūnijs 20, 2023 Live from the road

Chomutov - Deutschkatharinenberg (DE)

Reported by Petr Hlava 23.0 km

Arriving to the former football stadium in Chomutov.

Přibíháme na bývalý fotbalový stadion v Chomutově.

Greetings from the vice mayor Mgr. Milan Märc.

Přivítání panem náměstkem primátora Mgr. Milanem Märcem.

Fairy-tale song sung by an art school student.

Pohádková písnička v podání zpěvačky z umělecké školy.

Teacher from the art school prepared a song for us too.

Paní učitelka z lidušky nám také zazpívala.

Many thanks to the singers from the art school ZUŠ Chomutov for their nice performance.

Děkujeme zpěvačkám ze ZUŠ Chomutov za jejich pěkné vystoupení.

This is how the relay works.

Předání pochodně při štafetě.

Peace I feel.

Cítím mír.

What do you think is peace?

Co si myslíš, že je mír?

We run around the whole world.

Běžíme kolem celého světa.

Many thanks to city Chomutov for nice welcome.

Děkujeme městu Chomutov za vřelé přijetí.

MŠ Radost

MŠ Abeceda

MŠ Klíček

ZŠ Chomutov Školní

ZŠ Hornická

ZŠ Ak. Heyrovského

Greetings from Chomutov

Zdravíme z Chomutova, ahooj

We depart from the stadium in Chomutov and heading to Jirkov accompanied by Jirkov's gymnazium students with their teacher.

Vybíháme ze stadionu v Chomutově směrem na Jirkov za doprovodu jirkovských gymnazistů s panem učitelem.

We were joined by 120 kids and one fire truck.

Na Havlíčkově náměstí v Jirkově se k nám přidalo cca 120 školáků a jedno hasičské auto.

We arrive at the main square in Jirkov.

Přibíháme na náměstí v Jirkově.

Hello Jirkov!

Zdravíme Jirkov!

Mrs. Dana Jurštaková, the mayor of Jirkov, is welcoming us in the city.

Paní starostka Jirkova Dana Jurštaková nás vítá na náměstí v Jirkově.

Performance by the kids from the local school 2. ZŠ.

Vystoupení dětí z 2. ZŠ.

We experienced one of the nicest welcomes in Jirkov.

V Jirkově jsme zažili jedno z nejhezčích přivítání.

Which country do I come from?

Z jaké země jsem?

Peaceful excercise.

Mírové cvičení.

Handing over the peace torch to the locals.

Předání pochodně místním obyvatelům.

Everybody can hold the peace torch and make a peaceful wish for somebody else.

Každý si může podržet mírovou pochodeň a přát si mírové přání pro někoho jiného.

ZŠ Jirkov, Nerudova

We are thankful for very kind welcome.

Děkujeme za vřelé přijetí.

Certificates of appreciation.

Předávání děkovných listů. Gymnázium Jirkov

The police chief npor. Bc. Radek Merc ran to get the certificate.

Pro předání děkovného listu si doběhl i pan vedoucí obvodního oddělení policie npor. Bc. Radek Merc.

ZŠ Jirkov

Planting the peace tree

Sázíme mírový strom

Water it well.

A pořádně ho zalijeme, aby dobře rostl.

Second part of performance by the school kids.

Druhá část vystoupení dětí z 2. ZŠ.

Thank you very much to the local firemen for accompanying us!

Moc děkujeme místním hasičům za doprovod!

We depart from Jirkov accompanied by local runners towards Hora Svaté Kateřiny.

Vybíháme z Jirkova za doprovodu místních běžců směrem na Horu Svaté Kateřiny.

Up the hills

Vzhůru do kopců

And down the hills

A dolů z kopců

We really enjoyed all the hills today.

Kopce jsme si dnes skutečně užili.

We arrive to the city Hora Svaté Kateřiny (Saint Catharine's Mountain).

Přibíháme na náměstí Hory Svaté Kateřiny.

The kids were equipped with smart wavers.

Děti byly vybavené šikovnými mávátky.

We feel the peace.

Cítíme mír.

Mr. mayor Lukáš Pakosta is welcoming us.

Přivítání s panem starostou Lukášem Pakostou.

We are thankful for kind welcome by Mr. mayor and local school in Hora Svaté Kateřiny.

Děkujeme panu starostovi a základní škole za vřelé přijetí na Hoře Svaté Kateřiny.

Greetings from Hora Svaté Kateřiny

Zdravíme z Hory Svaté Kateřiny

We run from the square through Ecce Homo pathway to the german border.

Vybíháme z náměstí Hory Svaté Kateřiny stezkou kolem kapličky Ecce Homo dolů na německé hranice.

We take a forest shortcut and feel like in a classical film Páni kluci.

Běžíme lesní zkratkou a připadáme si jak ve filmu Páni kluci.

We are getting close to the German border.

Blížíme se k německé hranici.

Mr. Lukáš Pakosta, mayor of Hora Svaté Kateřiny, meets vicemayor of Deutschneudorf Mr. Thomas Seitz to run together to the Czech - German border.

Setkání starosty Hory Svaté Kateřiny pana Lukáše Pakosty a místostarosty Deutschneudofu pana Thomase Seitze a jejich společný doběh na českoněmecké hranice.

The performance from a kindergarten kids, who were brought here by their headmaster from a 6 km distant school to meet with the Czech kids at the border.

Na hranicích proběhlo vystoupení dětí z německé školky, které paní ředitelka přivezla 6 km na hranici na setkání s českými dětmi.

The kids received World-harmony painting.

Děti ze školky dostaly obrázek Světové harmonie.

We are grateful to all participants of this year's Peace Run.

Děkujeme všem účastníkům letošního mírového běhu.

Torch carried by
Abhivada Diblík (Czech Republic), Apaguha Veselý (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Jakub Polách (Czech Republic), Jiří Juřica (Czech Republic), Josef Šverma (Czech Republic), Kristin Aurenhammer (Austria), Miroslav Bareš (Czech Republic), Namitabha Arsic (Serbia), Oleksii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Petr Hlava (Czech Republic), Praguna Vágner (Czech Republic), Shatadal Poetzsch (Germany), Sukinkar Poetzsch (Germany), Sumeru Scheucher (Austria), Uugantsetseg Otgonbayar (Mongolia), Vladimir Potapov (Czech Republic), Wahyu Widiyantoro (Indonesia).  
Photographers
Apaguha Veselý, Erdenetsetseg Gankhuu, Petr Hlava, Wahyu Widiyantoro
The torch has travelled 23.0 km from Chomutov to Deutschkatharinenberg (DE).

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all