• Slide2
  • Slide2
  • slide3
  • Slide4

Mongolia

Доктор Мари Алкатири

Тимор Листегийн хамгийн анхны Ерөнхий Сайд Доктор Мари Алкатири Шри Чинмойтой уулзсан уулзалтаа дурсан санаж мөн энх тайвны төлөө өгсөн өнөөгийн бидний амлалт зайлшгүй хэрэгтэй байгаа  тухай ярилаа. Тэрээр "Бид бүгдийн нандигнах энхийн үнэ цэнэ олон удаа маш өндөр, хүрэхэд хэцүү байлаа. Бид бусад зүйлд хандах хандлагаа олж, өөрчлөх чадварыг олж авах дасгал сургуулийг үргэлж хийх хэрэгтэй. Ингэснээр бид энх тайвныг цогцлоож чадаж болох юм. Би хувьдаа энхийг хүсч байна. Үүнд хүрэхийн тулд онолын хувьд болон амьдрал дээр бид өдөр бүр энхийг бүтээх үйлд зүтгэж байх хэрэгтэй. Бид зүрх болон оюун ухаандаа амар амгаланг хадгалах нь хамгийн чухал юм. Тимор хүмүүс биднээс мэдэхгүй хувь хүний хөшөөг яагаад энд тавив хэмээн асууна. Гэвч дэлхийн олон орны олон хүний хүчин зүтгэлээр бид энх амгаланд хүрсэн бөгөөд бид тэднийг үнэлэх ёстой гэдгийг Тимор хүмүүс мэдэх болно." гэж хэлжээ.