Июль 4, 2014 Live from the road

Golyany - Chaikovskiy

Reported by Nikolay Trotsenko 55.0 km
Torch carried by
Alexey Zhilyaev (Russia), Anna Eliseyeva (Russia), Dmitriy Shadrin (Russia), Konstantin Rybin (Russia), Mikhail Yaroslavtsev (Russia), Nikolay Egorov (Russia), Nikolay Trotsenko (Russia), Sravana Novikova (Russia), Yajata Kochurov (Russia), Yuriy Shilov (Ukraine).  
Photographers
Nikolay Trotsenko
The torch has travelled 55.0 km from Golyany to Chaikovskiy.

Latest reports from Russia - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all