jún 15, 2019 Live from the road

Krasno nad Kysucou - Border SK/PL

Reported by Devashishu Torpy, Emanuels Putans, Padyatra Komak 77.0 km

Our first weekend meeting - Krasno nad Kysucou.

Naša prvá víkendová zastávka - Krasno nad Kysucou.

At the square in front of the Office we met Deputy Mayor Jaroslav Pagac.

Na námestí pred Mestským úradom sa s nami stretol zástupca primátora Jaroslav Pagáč.

In Stara Bystrica we were greeted by people in running outfits ...

V Starej Bystrici nás vítali ľudia v športovom ...

... as well as traditional costumes. Talented girls were playing beautifully.

... i tradičnom odeve. Nadané dievčatá hrali krásne.

At the square we met a few kids with their parents.

Na námestí sme stretli hŕstku rodičov a detí.

Little ones showed us where to search for peace.

A tí menší nám ukázali, kde treba hladať mier.

Deputy Mayor Pavol Strnadel was the first in the village to receive the Peace Torch.

Ako prvý v obci prijal pochodeň zástupca starostu Mgr. Pavol Strnádel.

"Son, some advice, hang up the axe. There are better ways to help humanity."

"Synak, vravím ti, valašku na klinec zaves a na lepšie chodníčky sa daj. Aj inakšie spôsoby sú, jak ľuďom pomáhať."

A picture for the photo album.

Foto na pamiatku.

Beautiful clock tower in Stara Bystrica.

Krásny orloj v Starej Bytrici.

The torch is held by Anna Balosakova, accomplished runner and winner of the 100km World Cup race.

Pochodeň si podržala aj Anna Balošáková, úspešná vytrvalostná bežkyňa, víťazka preteku Svetového pohára na 100km.

She showed us that she is still in good shape.

Ukázala nám, že je ešte stále vo forme. :)

Young runners showed us the way to Oravska Lesna.

Do Oravskej Lesnej sme pribehli v sprievode mladých športovcov.

In Orava there is no shortage of talent.

Na Orave nie je o talent núdza.

Mr. Jozef Rostak from the Municipal Office offered a wish for harmony, friendship and world peace.

Pán Jozef Rošťák z obecného úradu sa ponúkol, že by si aj on rád zaželal pre mier, priateľstvo a harmóniu vo svete.

Girl singers and everyone present joined him in this effort.

A dievčatá zo speváckeho súboru a aj všetci prítomní sa k nemu v tejto snahe pripojili.

Nicely dressed, good footwear. Are they going to run with us to Poland?

Pekne odeté, správne obuté. Pobežia s nami do Poľska?

Pepíček a Ondríček.

Entering into deep philosophical debate offers a moment of relaxation when you run all day.

Keď beháte celý deň, chvíľa hlbokej filozofickej debaty vždy padne vhod.

In Zakamenne a big crowd came to greet us.

Na námestí v Zákamennom nás prišiel pozdraviť veľký dav ľudí.

Mayor Peter Klimcik with Mrs. Eva Zvonarova tied the ribbon on our torch.

Pán starosta Mgr. Peter Klimčík spolu s pani Evou Zvonárovou nám na pochodeň priviazali stužku.

After that the torch was held by the all the kids at the square.

Hneď potom sa pochodeň dostala do rúk aj deťom.

The jewel in the crown of today's program was the kids award ceremony. Yesterday at the school playground there was an Olympic games for kids. Games organisers honoured our international runners by asking them to give out the awards. Some of them received more than one. :)

Zlatým klincom dnešného dňa bolo odovzdávanie medailí deťom. Včera sa tu na škole konala detská olympiáda. Organizátori dali našim medzinárodným členom príležitosť odovdzať deťom medaily. A niektorí dostali aj viac ako jednu. :)

Two veterans.

Dvaja veteráni.

Even the Mayor ran a few steps with us.

Aj pán starosta s nami kúsok pobehol.

Road safety was in good hands.

O bezpečnosť na ceste bolo postarané.

It's not every day that the Peace Run is featured at a Rock Concert. Nevertheless we met a lot of understanding people.

Rokový koncert nepatrí medzi naše tradičné miesta strernutí. Napriek tomu sme tu stretli chápavé publikum.

Our presentation with the help of a drummer.

Naša prezentácia s podporou bubeníka.

Members of the rock group Bijouterrier with the torch.

Členovia skupiny Bijouterrier s pochodňou.

Before we left Namestovo, we had a chance to meet the Mayor Milan Hubik. It was a lovely meeting.

Pred odchodom z Námestova sa nám ešte podarilo stretnúť s pánom primátorom Milanom Hubíkom. Bolo to veľmi milé stretnutie.

Last kilometres to the Polish border.

Posledné kilometre na poľskú hranicu.

At the border we were greeted by our Polish friends.

Na hranici nás privítali naši poľský priatelia.

Tomorrow we continue in Poland.

A zajtra pokračujeme do Poľska.

Torch carried by
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Batzaya Purev (Mongolia), Danica Cernakova (Slovakia), Devashishu Torpy (Great Britain), Emanuels Putans (Latvia), Jatnaban Sinilaine (Finland), Josef Sverma (Czech Republic), Katya Chunzuk (Ukraine), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Tatyana Troyanovych (Russia), Vinati Docziova (Slovakia), Vladyslav Bilokryl (Ukraine), Zdenko Michalec (Slovakia), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Photographers
Apaguha Vesely, Vladyslav Bilokryl
The torch has travelled 77.0 km from Krasno nad Kysucou to Border SK/PL.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all