• Banner2slo
  • Banner4
  • Banner5slo
  • Banner Apostle
  • Banner Slo 7
  • Banner Girls
  • Banner5
  • Banner4slo
  • Banner7
  • Banner Int2
  • Hungary3

Slovakia

Trasa 2019

Tento rok sa v Európe konajú lokálne vetvy Mierového behu. Napriek tomu sme sa spolu s priateľmi z okolitých krajín dohodli, že naše lokálne behy navzájom prepojíme a vytvoríme tým jednu súvislú trasu, ktorá spojí Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Českú republiku a Nemecko.

Štafeta k nám prichádza 11. júna z Maďarska a pobudne na Slovensku 5 dní,  prekoná trasu dlhú 350km a 16. júna pokračuje ďalej do Poľska.

Po dohovore s lokálkym koordonátorom sa k nám môžete na trase pridať a zabehnúť si s nami zopár kilometrov. Tempo behu sa prispôsobuje pomalším bežcom, tak aby nikto nezaostával. Zvyčajne sa beží tempom 6-7min/km. Keďže ide o štafetový beh, každý si určí, kedy chce bežať a kedy bude oddychovať.

 

Mapa trasy na Slovensku

 

Predbežný harmonogram

Časy a miesta sú v tejto chvíli iba orientačné, presný harmonogram uverejníme, akonáhle budú detaily naplánované.