Trasa 2023

Peace Run Team Ny Austrian Forest Schools5 Indonesia Runners

Keďže rok 2023 je nepárnym rokom, každá krajina si organizuje menšie lokálne trasy Mierového behu. No i tak sme spojili úsilie aj s oranizátormi zo susedných krajín a naplánovali sme spoločne trasu tak, aby spojila v jednom kontinuálnom behu Maďarsko, Slovensko, Poľsko aj Českú republiku. Slovenská časť tejto trasy sa bude konať v termíne 31.5.-3.6. a bude mať dĺžku približne 280km. V sobotu 3.6. odovzdáme pochodeň priateľom z Poľska, odkiaľ sa po niekoľkých dňoch vráti do Čiech.


Mapa trasy na Slovensku

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all