Sept. 15, 2014 Live from the road

Pleven - Sofia

Reported by Dipavajan Renner 135.0 km

Our third night in Bulgaria brought us another amazing nature experience - to spend the night somewhere in the green far from civilisation is extremely recharging...

Третата вечер в България ни донесе нова изумителна среща с природата - изключително зареждащо е да прекараш нощта някъде сред зеленината, далеч от цивилизацията ...

We attended in Pleven the opening celebration of the new school year. All students were assembled at the school yard.

В Плевен присъствахме на откриването на новата учебна година. Всички ученици бяха събрани в училищния двор.

The principal received the torch...

Директорката пое факела ...

...and passed it on to the students...

... и го предаде на учениците ...

...a great way to start the new school year....

... прекрасно начало на учебната година ...

Thank you Pleven!

Благодарим ти, Плевен!

...slowely we aproached Sofia, the capital...

... бавно приближавахме столицата София ...

...new friends...

... нови приятели ...

In Pravetz a group of kids awaited us...

В Правец ни очакваха група деца ...

...running through the pedestrian area....

... бягане през пешеходната зона ...

...the mayor welcomed the team...

... кметът приветства отбора ...

Thank you Pravetz for the warm welcome!

Благодарим ти, Правец, за гостоприемството!

A last long stretch through the hills brought us finally to Sofia. A long running day came to an end...

Последната дълга отсечка през хълмовете ни отведе най-после в София. Завърши един ден на продължително бягане ...

Torch carried by
Bulgarian runners (Bulgaria), Deeptaksha Mihaylov (Bulgaria), Dipavajan Renner (Austria), Dmitriy Gameza (Russia), Goga Petrovcic (Croatia), Oliveria Lopez (France), Paramanyu Lebedev (Russia), Stevan Letic (Serbia), Sumahat Strohn (Germany), Uhaina Maya (Mexico).  
Photographers
Deeptaksha Mihaylov, Dipavajan Renner, Paramanyu Lebedev
The torch has travelled 135.0 km from Pleven to Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all