Bulgaria 28 February: Plovdiv

Plovdiv

Пловдив

With snow all over Europe, the Peace Run team forge on and visit the city of Plovdiv.

Докато сняг затрупва цяла Европа, Пробега на мира достигна Пловдив.

At Tsar Simeon The Great School all the students assemble to hear about the world's longest relay run.

В Средно училище Цар Симеон Велики, всички ученици се бяха събрали да научат за най-дългото щафетно бягане

Thank you to the Principal, Mr Batashki, for arranging such a wonderful visit.

Благодарим на директора, г-н Баташки, прекрасното посрещане.

We are welcomed at Stoyan Mihaylovski School.

Посрещат ни в ОУ Стоян Михайловски.

Everyone squeezes in to participate in the ceremony.

Всички се бяха събрали на гъсто за да участват в церемонията.

This young lady has an incredible singing voice.

Тази млада дами има невероятен глас.

Twinkle twinkle little star ....

Vlado clowns around to demonstrate what Peace and Harmony can achieve.

Клоунът Владо показва как мирът и хармонията могат да бъдат постигнати.

Thank you to the Principal, Mrs Balabenova.

Благодарим на дирекор Балабанова.

Gifts for all the runners.

Подаръци за бегачите.

A big thank you to the Art teacher, Kamelia Hristeva, who gathered all the children's paintings.

Голямо благодаря на учителя по изобразително изкуство, г-жа Камелия Христева, която бе събрала детските рисунки за конкурса.

Cheerleaders welcome us to Lyuben Karavelov School.

Посрещат ни в СУ Любен Каравелов

A powerful musical performance!

Въздействащо музикално изпълнение!

Thank you to the Principal, Mrs Shtereva.

Благодарности за директор Щерева.

Finally we run to an official ceremony at Grebna baza (the Rowing Centre).

И накрая бягахме на официална церемония на Гребната база.

These students are athletes from the Sports College 'Vasil Levski'.

Това са ученици от спорно училище Васил Левски

Students of various sports are there to greet us by the Peace Tree that was planted to celebrate 25 years of Peace Run in 2012.

Ученици от трениращи различни спортове ни посрещнаха на Дървото на мира, посадено през 2012 г. да почете 25-годишнината на Пробега на мира.

Some of the students lead us on a 5km run - one lap of the rowing channel.

Част от учениците ни поведоха за една 5 километрова обиколка на Гребната.

Special gratitude to Mr Petar Zehtivski - Director of Sport and Youth in the region of Plovdiv. He made us feel very welcome.

Специални благодарности на г-н Петър Зехтински, директор на Дирекция за младежта и спорта.