Септ. 27, 2019 Live from the road

Попово - Мадара

Reported by Vijayanta Viglov 98.0 km

Търговеще и Вариант 5 - клубът по ориентиране

Традиционно посрещане

Veliki Preslav

Велики Преслав

Пристигаме в Мадара

Всичко е по правилата

Torch carried by
Adrian Papuc (Romania), Dmytro Vietrov (Ukraine), Ion Frunza (Moldova), Krasimira Todorova (Bulgaria), Luiza Hariton (Romania), Mena Seguy (France), Rașid Burtiev (Moldova), Tzvetelina Dimitrova (Bulgaria), Valentyna Tykhonenko (Ukraine), Vijayanta Viglov (Bulgaria).  
Photographers
Luiza Hariton
The torch has travelled 98.0 km from Попово to Мадара.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all