Bulgaria 27 September: Попово - Мадара

Пътешествието продължава

Търговеще и Вариант 5 - клубът по ориентиране

Традиционно посрещане

Veliki Preslav

Велики Преслав

Пристигаме в Мадара

Всичко е по правилата