Март 4, 2023 Live from the road

Sofia

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

Meeting with the Portuguese football star Antonio Pimparel - Beto. We met him in Italy before the meeting with Pope Francis and he showed interest in the Peace Run and Bulgaria. Even then he declared that he would come and he fulfill his promise. Beto is a former national goalkeeper of Portugal and winner of the Europa League trophy with the Sevilla team.

He visited Bulgaria for three days, met many children and carried out many activities. Part of his program was to meet representatives of the Peace Run. We took the opportunity not only to tell him more about us, but also to invite him to attend the launch of the 2023 Peace Run, which will begin on March 13 in Portugal.

Среща с португалската футболна звезда Антонио Пимпарел - Бето. Запознахме се с него в Италия преди срещата с Папа Франциск и той прояви интерес към Пробега на мира и България. Още тогава той заяви че ще дойде и изпълни своето обещание. Бето е бивш национален вратар на Португалия и носител на трофея на Лига Европа с тима на Севиля .

Той гостува три дни в България, срещна се с много деца и извърши много активности. Част от програмата му беше да се срещне с представители на Пробега на мира. Използвахме възможността освен да му разкажем повече за нас, също така и да го поканим да присъства на откриването на старта на пробега на мира за 2023 година, който ще започне на 13 март в Португалия.

The meeting took place in the Kambanite area - also known as the "Banner of Peace". Seven bells are located there, symbol of the seven continents. A number of smaller concrete structures are placed in a circle around this main monument, on which bells from different countries are hung. Holding the torch of peace, Beto rang the bell to the children of Bulgaria from His Holiness Pope Francis with a call for "Peace".

Beto shared a very positive opinion and inspiring words. He sent a special video message to the Portuguese team in his native language. We took the opportunity to invite him to the official opening, where we hope to see him again.

Срещата се проведе в местността Камбаните - известна още като “Знаме на мира”. Там има разположени седем камбани, символ на седемте континента. Около този основен монумент в кръг са поставени редица по-малки бетонни структури, върху които са закачени камбани от различни държави. Държейки факела на мира, Бето удари камбаната децата на България от Негово Светейшество Папа Франциск с призив за “Мир”.

Бето сподели много положително мнение и вдъхновяващи думи. Той изпрати специално видео послание към Португалския отбор на неговия роден език. Използвахме възможността да го поканим на официалното откриване, където се надяваме да го видим отново.

Бето каза:
"Здравейте, всички! Аз съм Бето. Зная, че този факел скоро ще отпътува от Португалия и от днес нататък ще има още един съмишленик, още един приятел, някой, който ще ви подкрепя днес и завинаги. Силна прегръдка от България за Португалия."

Torch carried by
Baridhi Yonchev (Bulgaria), Todor Dimitrov (Bulgaria), Usika Muckenhumer (Austria), Yasen Misiaczuk (Bulgaria).  
Photographers
Baridhi Yonchev
The torch has travelled 1.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all