Kvě. 28, 2015 Reportáže z trasy

Pelhřimov - Nové Město na Moravě

Zapsal/a Josef Sverma, Ondřej Mocný 98.0 km

Good morning Pelhrimov!

Dobré ráno, Pelhřimove!

The kids were really excited this morning.

Děti byly dnes ráno opravdu natěšené.

Nice kids live in Pelhrimov.

V Pelhřimově žijí milé děti.

After a heartfelt speech the councillor received the Certificate of Appreciation on behalf of the city.

Po srdečném projevu obdržel pan radní Děkovný list pro celé město.

Goodbye Pelhrimov!

Nashledanou, Pelhřimove!

We're running out of the beautiful square where the annual record breaking festival takes place.

Vybíháme z krásného náměsti, kde se tradičně koná festival rekordů.

Pelhrimov highschoolers take the torch further with a good pace.

Pelhřimovští středoškoláci svižně běželi s pochodní.

"They ought to be here already."

"Už tu měli bejt."

Nature serene.

Běželi jsme také kolem krásného žabince.

Running effortless.

Běh bez úsilí.

Kids from Humpolec waited at the city sign.

Hliník se odstěhoval do Humpolce, ale místo něj na nás čekaly děti.

Outside the city hall more kids waited.

Před radnicí čekaly další děti.

Lenka Bartakova, Vice Mayor of Humpolec.

Místostarostka Humpolce, Lenka Bartáková.

Josef is playing games with kids.

Pepa upoutal děti komickým výstupem.

It's easy to run like this when your friends help you.

To se to krásně běží, když vám kamarádi pomáhají.

Thirsty torch this one.

Tohle je ale žíznivá pochodeň.

Running for fun around the beautiful square of Humpolec.

Běžíme jen tak pro legraci kolem krásného humpoleckého náměstí.

Jiri Fiala - a big fan of sport, city council secretery and handball coach in one person.

Jiří Fiala - velký sportovec, tajemník městského úřadu a trenér házené v jedné osobě.

Coat of arms of Humpolec.

Erb města Humpolec.

After meeting with locals we had a broad pretzel smile on our face.

Místní na našich tvářích vykouzlili široký preclíkový úsměv.

It was not enough for the locals, so they helped us with some more km.

Místním ten krátký běh nestačil, takže s námi pokračovali dál.

The sign reads "Sunny Street".

Sluníčková ulice bez sluníčka.

Lenka from Brno is still fresh and full of energy.

Lenka z Brna je stále ještě čerstvá a plná energie.

Mrs. Maskova from Priseka likes the Peace Run very much and helps us to organize events in her area.

Nadšená paní Mášková z Příseky má Mírový běh velmi ráda a pomáhá nám připravovat setkání v této oblasti.

In Svetla nad Sazavou the vice mayor presented us with a heart with the coat of arms in its middle.

Ve Světlé nad Sázavou jsme dostali srdce s erbem města uprostřed.

Today's coordinator looks content.

Dnešní koordinátor vypadá spokojeně.

There were a generous and rich refreshments for us. With gratitude we ate it all!

Svaz žen v čele s Evou Kořínkovou připravil pro běžce opravdu delikátní pohoštění. S vděčností v srdci jsme to všechno snědli.

A rare moment for Atul - he looks serious.

Zřídkakdy vidíme Atula s vážnou tváří.

The torch was received with great enthusiasm.

Pochodeň děti převzaly s obrovským nadšením.

With the same enthusiasm the children performed songs from a folk fairy tale.

Se stejným nadšením pro nás Škubánci zahráli a zazpívali lidovou pohádku.

Stamping colourful hearts with hand made potato stamps.

Bramborovým razítkem razítkujeme srdíčka.

This was a big game of big chess.

Tohle byla velká šachová hra.

"Priseka" - name of the village - means "To chop".

Znak Příseky je velmi vypovídající o jejím jménu.

The mayor welcomed us most eloquently.

Starosta Příseky nás přivítal velmi vznosně.

Pigeons symbolize peace in many cultures for millenia. Releasing them symbolizes spreading of peace which we all should work for.

Holubice symbolizují mír v mnoha kulturách již tisíce let. Jejich osvobození představuje šíření míru ve světě i v našich životech.

The refreshments were getting richer and richer along our route.

Občerstvení bylo dnes stále bohatší a bohatší.

Outside a small chapel we lit up a candle. Its flame will keep inspiring passers by we hope.

Před kapličkou jsme zapálili svíčku, která bude inspirovat kolemjdoucí, dokud bude její plamínek plápolat.

A series of photoshoots followed.

Následoval sled focení na zajímavých místech.

The locals have prepared for Peace Run extensively.

Místní se na Mírový běh připravili velmi důkladně.

Age is in the mind and in the heart. With this quote of Sri Chinmoy in mind we set off.

Věk je v mysli a ne v srdci. S tímto citátem od Sri Chinmoye na paměti jsme společně vyrazili dál.

We were behind the schedule, so Mr. Kamarad, Mayor of Pribyslav, and Josef took it reeaaaaally fast. Fortunately, both are in a good shape, and managed to nullify the gap.

Byli jsme trochu pozadu, takže Martin Kamarád, starosta Přibyslavi, spolu s Pepou nasadili vražedné tempo. Časový deficit se jim podařilo srazit na kolena.

Along the route to the square more and more kids were joining us.

Podél cesty na náměstí se k nám přidávalo stále víc a víc dětí i dospělých.

Experienced camera man.

Ostřílený a větrem ošlehaný kameraman.

Multiple generations curiously watched the Peace Team program together.

Různé generace se zájmem sledovaly program členů Mírového týmu.

School director Petr Adam together with Mayor of Pribyslav.

Ředitel školy Petr Adam se starostou.

Children created flags specifically for Atul from India and Balavan from Great Britain.

Děti speciálně vytvořily pro Atula z Indie a Balavana z Anglie vlajky jejich zemí.

Very friendly atmosphere emerged in front of the town hall.

Před radnicí se vytvořila velmi přátelská atmosféra.

Let's run around the world!

S větrem o závod běžíme kolem světa.

On the road we encounter different obstacles and threats. For example, a dragon, but we stole his fire into our torch.

Na cestě číhají různé nástrahy, třeba drak, ale sebrali jsme mu oheň do naší pochodně.

Both girls, Helenka and Lenka, flew through the beautiful landscape to Nove Mesto na Morave.

Obě brňanky, Helenka a Lenka, si to svištěly krásnou krajinou do Nového Města na Moravě (NMNM).

Členové týmu
Apaguha Vesely (Czech Republic), Atul Arora (India), Balavan Thomas (Great Britain), Daniel Ignovski (North Macedonia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Helena Machálková (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Lenka Švecová (Czech Republic), Libor Bednařík (Czech Republic), Luboš Švec (Czech Republic), Martina Šimoníková (Czech Republic), Natalia Soldatova (Russia), Ondřej Mocný (Czech Republic), Sukhada Korshunova (Russia), Tereza Přecechtělová (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vinati Docziova (Slovakia), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Daniel Ignovski, Libor Bednařík
Uběhli jsme s pochodní 98.0 km z Pelhřimov do Nové Město na Moravě.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše