Kvě. 29, 2015 Reportáže z trasy

Nové Město na Moravě - Blansko

Zapsal/a Ondřej Mocný 67.0 km

It was nice to be in Nove Mesto na Morave again. Last year we met here with Radok Jaros, the famous Czech mountaineer who has climbed every 8K mountain without oxygen mask.

Rádi jsme opět navštívili Nové Město na Moravě, kde jsme se loni potkali s Radkem Jarošem těsně před jeho posledním a úspěšným výstupem na K2. Po tomto úspěchu se stal Radek 15. člověkem na Zemi, který vystoupil na všechny osmitisícovky bez kyslíkové masky.

Nove Mesto na Morave is known for its biathlon stadium. That's why the kids here look so fit.

Nové Město na Moravě je známé biathlonovým areálem. To proto vypadají děti tak fit.

NMNM does not mean "Namo namo" but it's an abbreviation of the city name Nove Mesto na Morave.

NMNM neznamená "Namo namo", ale je to zkratka ze jména města.

Thank you for welcoming us in your city!

Děkujeme za přívítání ve vašem městě.

Mr. Vice Mayor sets an example by taking the lead.

Pan místostarosta dal ostatním příklad tím, že se jako první chopil pochodně.

Teachers from the school sport club.

Učitelé ze školního sportovního klubu.

Time to replenish energy in the colourful countryside.

Čas dobýt energii během o samotě v rozkvetlé přírodě.

Mirror mirror on the pole, which town is our next goal?

Zrcadlo zrcadlo, řekni mi, jaké město je náš cíl?

It's Bobrova and the whole town is up!

Je to Bobrová a celý městys na náš čeká!

Mrs. Mayor of Bobrova.

Paní starostka z Bobrové.

Our programme is very mysterious. "Who are these people?"

Náš program byl velmi napínavý. "Co jsou zač tihle běžci?"

"These guys are crazy."

"To jsou nějací blázni."

"No, they're ok..."

"Ne ne, jsou určitě fajn..."

Our thanks to the school in Bobrova and to Mrs. Mayor for the kind welcome.

Děkujeme škole v Bobrobé a paní starostce za srdečné přivítání.

In front of the doll museum in Bobrova.

Před muzeem panenek v Bobrové.

The dolls here are from various countries and periods of time.

Panenky v muzeu pochází z různých zemí i různých dob.

This collection are personal dolls of the owner.

Tahle konkrétní sbírka je složena z panenek paní majitelky.

Nature around the town of Bobrova is perfect for different running techniques, including barefoot running as this gentleman demonstrates.

Příroda kolem Borbové je výborná pro trénink různých běžeckých technik, včetně běhání na boso, jak předvádí tento borec.

The kids including the school director are in good shape.

Děti jsou tu v dobré kondici, stejně tak jako pan ředitel.

Organizing...

Organizace je v plném proudu...

Caught red-handed.

Přistižen při činu.

Kindergarten and school in Moravec was getting ready.

Školka a základní škola v Moravci nás netrpělivě očekávala.

The Mayor of Moravec is a happy person.

Starosta Moravce je veselý člověk.

Everybody got a world passport to fill it with stamps as they ran around the world.

Každý dostal pas, na který se pak při běhu kolem světa dávají razítka kontinentů.

And they did exactly so.

A přesně to se s pasy stalo.

"I'm not gonna share this..."

"O tohle se jen tak nepodělím..."

"I could live in there..."

Budko, budko, kdo v tobě přebývá?

Thank you Moravec!

Děkujeme Moravci!

Without running it would not be Peace Run, so let's go!

Běz běhání by to ale nebyl Mírový běh, takže jdeme na to!

The stone heart of this mafia guy was moved once he touched the Peace torch.

Kamenné srdce mafiána pookřálo jakmile se dotknul Mírové pochodně.

But in fact, he belonged to our team today.

Ve skutečnosti toto auto k nám patřilo.

In Strazek, little froggers were giving us high-gives.

Ve Strážku si s náma i tyto žabičky plácly.

A thrilling program.

Napínavý program.

A picture inside a picture. It's like a riddle.

Fotka ve fotce, obrázek v obrázku. To je jak nějaká hádanka.

Mayor of Strazek.

Starosta Strážku.

Thank you for nice welcome!

Děkujeme za přivítání!

We sang a song. Then the little frogs sang a song. That's the way to do it.

Zazpívali jsme nejprve my, a pak i žabičky. Tak to má být.

Water is a precious resource. Not to waste a drop!

Voda je základ života. Ani kapku nazmar.

Byyyyye Strazek!

Ahooooj Strážku!

Tisnov lies in a hilly area.

Tišnov leží mezi kopečkama. Na náměstí to bylo hodně do kopečka.

Interviewing first our Czech runner.

Rozhovor nejprve s naším Českým běžcem.

And then our Indian.

A pak s naším Indickým hrdinou.

Some of the city council members also take active part in the running club. More cities should have councillors like this :)

Někteří radní jsou také aktivní členové místního běžeckého klubu. Podle nás by více měst mělo mít takové radní :)

The Vice Mayor an Mayor of Tisnov in front of the pretty town hall.

Místostarosta a starosta Tišnova před krásnou radnicí.

Couple of people stopped by on our way to Blansko.

Na cestě do Blanska se u nás zastavilo několik lidí, cyklistů a běžců.

And here we are: Blansko - the final destination for today. Finally, a full sunny day.

A jsme tu: Blansko - náš dnešní cíl. Konečně po dlouhé době to byl zase jeden slunečný den.

We spent the night at U Rechu. It was a most refreshing and most energizing stay. With gratitude we thank the owner for hosting us generously and we hope we will come back again!

Noc jsme strávili v penzionu U Rechů. Byla to nanejvýš osvěžující noc. S vděčností v srdci chceme vyjádřit náš dík majitelce za to, že nás tak hezky pohostila!

Členové týmu
Apaguha Vesely (Czech Republic), Atul Arora (India), Balavan Thomas (Great Britain), Daniel Ignovski (North Macedonia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Helena Machálková (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Lenka Švecová (Czech Republic), Libor Bednařík (Czech Republic), Luboš Švec (Czech Republic), Martina Šimoníková (Czech Republic), Natalia Soldatova (Russia), Ondřej Mocný (Czech Republic), Sukhada Korshunova (Russia), Tereza Přecechtělová (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vinati Docziova (Slovakia), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Další členové  
Zlin runners
Fotografové
Apaguha Vesely, Daniel Ignovski, Libor Bednařík
Uběhli jsme s pochodní 67.0 km z Nové Město na Moravě do Blansko.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše