Kvě. 30, 2015 Reportáže z trasy

Blansko - Zlín

Zapsal/a Josef Sverma, Ondrej Mocny 105.0 km

Peace in Blansko on Saturday morning. The square was almost empty.

Mír v Blansku v sobotu ráno. Náměstí bylo skoro prázdné.

But two courageus Blanskonians found their way!

Ale dva odvážní borci se tu našli!

Factory producing water turbine.

Továrna na vodní turbíny.

Today we were a big crowd.

Dnes nás bylo jako much.

Everyone could mount one tractor but we resisted.

Každý mohl osedlat jeden traktor, ale odolali jsme.

Speleologists didn't need our torch to explore the caves. The flashlighter was more than good enough.

Speleologové do jeskyně pochodeň nepotřebovali, čelovky jim stačily.

"Under the Devil's Bridge". Sounds safe.

Pod čertovým mostem je každý hostem.

Looks like a goblins den.

Tady by mohli bydlet goblini.

The snail worked really hard to make it before the runners come.

Šnek makal přes silnici, aby ho nikdo nezašlápnul...

It almost cost him his precious life. But he was fine!

...ale málem ho to stálo život.

Macocha, the deepest gorge in Central Europe - 138.7 meters.

Macocha, nejhlubší propast propast ve střední Evropě - 138.7 metrů.

It would be quite a flight down there. But nobody seemed interested.

Dolů by to byl docela let. Ale nikomu se naštěstí nechtělo.

Entrance to the Balcarka cave.

Vstup do jeskyně Balcarka.

Inside the cave the true nature of some individuals emerged.

V jeskyni se ukázala pravá tvář některých individuí.

A special stalaktit and stalagnit - symbols of the Balcar cave.

Specialní stalaktit a stalagnit - symboly Balcarovy jeskyně.

Some of the inhabitants turned to stone from boredom.

Někteří z obyvatelů jeskyně tu nudou zkameněli.

Bhoiravi is waiting for sweets from the stone guy. Who knows, patience brings fruit.

Bhoiravi čeká na něco dobrého od mužíka. Asi se nedočká.

Our guide was a cool guy.

Průvodce byl sympaťák.

Boy and girl scouts from Vyskov escorted us to the main square.

Skauti z Vyškova nás doprovodili až na náměstí.

After our song the scouts have shouted their brigade's cheer with great enthusiasm.

Po našem zpěvu nám na oplátku skauti předvedli svůj oddílový pokřik.

The city of Vyskov and the scouts have received Certificate of Appreciation signed by all of our runners.

Město Vyškov a Vyškovští skauti obdrželi Děkovný list s podpisy všech běžců.

We say farewell under the clocktower at Vyskov's main square.

Loučíme se pod věží na Vyškovském náměstí.

We're running away from the storm as fast as our legs allow.

Utíkáme před bouřkou, co nám nohy stačí.

Mayor of Svabenice takes the torch from Helena, who partly lives in this very same town.

Starosta Švábenic bere pochodeň od Helči, která v této obci částečně bydlí.

Peace Run gives strength.

Mírový běh dodává sílu.

We managed to make the kids laugh.

Podařilo se nám děti rozesmát.

Balavan was one of the reasons for the laugh.

Balavan v tom hrál velkou úlohu.

Atul from India is teaching the girls what is hatha yoga.

Atul z Indie učí holky praktickým způsobem, co je to jóga.

And here we are in Morkovice-Slizany. We barely keep up with the students of local school.

A to už jsme v Morkovicích-Slížanech, kde sotva stačíme žákům ze ZŠ.

And we still keep running away from the storm.

Také se snažíme utéct před bouřkou.

The storm caught us right after we reached Mr. Mayor and sought shelter.

Ke starostovi jsme přiběhli těsně, než začlo pršet.

It was raining cats and dogs and we signed like cats and dogs as well. But got some applause even so.

Lilo jako z konve a my jsme zpívali jako zmoklá drůbež. Ale přesto jsme nějaký potlesk obdrželi.

Young fire marshalls from Morkovice-Slizany blew off our torch. We can see they take the fire marshalling very seriously.

Hasiči z Morkovic-Slížan nám zhasli pochodeň. Je vidět, že to berou opravdu zodpovědně.

We were invited into the museum of basket weaving. Morkovice-Slizany are famous for its baskets all around the world.

Byli jsme pozváni do muzea košíkářství. Morkovice-Slížany jsou košíkami známé po celém světě.

We saw some remarkable pieces.

V muzeu jsme viděli neuvěřitelné kousky.

Puss in Boots.

S proutěnými sedmimílovými boty se to ale běhá...

Bhoiravi is a professional violinist. If this willow gentleman would let her, she would surely play something.

Bhoiravi je profesionální houslistka. Kdyby jí tento proutěný muzikant nechal, jistě by něco zahrála.

Rainbow appeared above our today's final destination - Zlin.

Duha nám ukázala poslední město na dnešní etapě - Zlín.

Natalia from Russia and Martina from Zlin are like sisters to each other. And they also look like that. Natalia had a special day today - Happy Birthday!

Natalia z Ruska a Martina ze Zlína jsou v podstatě sestry. Nebo tak alespoň vypadají. Natalia měla dnes navíc narozeniny.

Peace Run was part of the program at Zlin Film Festival 2015.

Mírový běh byl i součástí programu Zlínského filmového festivalu.

Many people had the opportunity to hold the Peace torch and put their good will into it.

Mnoho lidí si mělo možnost podržet pochodeň a vložit do ní své přání pro ostatní lidi na světě.

Deputy city mayor and Zlin Film Festival main organizer receive Certificate of Appreciation from our runners for welcoming Peace Run in their city.

Náměstek primátora Zlína a pořadatelka ZFF přebírají od běžců Děkovné listy za vřelé přijetí. Děkujeme, že jste tímto podpořili myšlenku Mírového běhu!

In the city center in a park outside the Pranaya restaurant (where we had taaaasty dinner) we planted Peace Tree.

V centru města v parku před restaurací Pranaya (kde jsme měli úžasnou večeri) jsme zasadili Mírový strom.

The plaque in front of the tree has a quote from the founder of the Peace Run.

"World-peace
Can be achieved
When the power of love
Replaces
The love of power."

- Sri Chinmoy

U stromu je umístěná plaketa s citátem zakladetele běhu.

Členové týmu
Apaguha Vesely (Czech Republic), Atul Arora (India), Balavan Thomas (Great Britain), Daniel Ignovski (North Macedonia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Helena Machálková (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Lenka Svecova (Czech Republic), Libor Bednarik (Czech Republic), Lubos Svec (Czech Republic), Martina Simonikova (Czech Republic), Natalia Soldatova (Russia), Ondrej Mocny (Czech Republic), Sukhada Korshunova (Russia), Tereza Precechtelova (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vinati Docziova (Slovakia), Zuzana Rybkova (Czech Republic).  
Další členové  
Zlin runners
Fotografové
Apaguha Vesely, Daniel Ignovski, Josef Sverma, Libor Bednarik
Uběhli jsme s pochodní 105.0 km z Blansko do Zlín.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2022

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše