Čer. 1, 2015 Reportáže z trasy

Rožnov pod Radhoštěm - Český Těšín

Zapsal/a Josef Sverma, Ondřej Mocný 96.0 km

Roznov pod Radhostem. That's where we start today.

Náměstí v Rožnově pod Radhostěm. Tam dnes začínáme.

Mr. Vice Mayor and Mr. Mayor of Roznov pod Radhostem helped us to start by lighting up our torch.

Pan místostarosta Kučera s panem starostou Holišem nám v Rožnově pod Radhoštěm pomáhají zapálit pochodeň pro dnešní běh.

Mr. Vice Mayor also led us to the school in Roznov.

Pan místostarosta nás během dovedl do základní školy v Rožnově pod Radhoštěm.

Two famous sportsman from Roznov also took part in the programme: Rene Bolf (former national league football defender) and Frantisek Jez (ski jump; bronze medal at 1992 Olympics).

Programu se zúčastnili i dva známí sportovci z Rožnova: René Bolf (bývalý fotbalový obránce v národním mužstvu) a František Jež (skokan na lyžích; bronz na Olympiádě 1992).

If you look closer you can find Libor the photographer in the reflection.

Když se podíváte pozorně, můžete v odrazu od brýlí najít fotografa Libora.

Certificate of Appreciation to the school director for preparing this pleasant meeting.

Paní ředitelka převzala Děkovný list za připravení hezkého setkání.

We also thank to Frantisek Jez...

Děkujeme také skokanovi Františku Ježovi...

...and Rene Bolf.

...a fotbalovému obránci René Bolfovi.

A shy sheep is hiding behind the grass.

Stydlivá ovce se schovává za stéblem.

This sheep on the other hand likes attention.

Tahle ovce se naopak ráda fotí.

And this one likes to be caressed.

A tahle se ráda hladí.

We enter Frenstat pod Radhostem with a huge crowd. Several hundred kids.

Do Frenštátu pod Radhoštěm vbíháme s velkým davem dětí.

Lion the mascot sets the pace.

Tempo udává maskot - lvíček.

Lion the mascot is fluffy and soft. Hard not to cuddle.

Lvíček je plyšový a měkký. Těžké odolat a netulit se.

Zdenka Lescisinova, Mayor of Frenstat pod Radhostem, officially received the torch on behalf of all citizens.

Oficiální převzetí pochodně starostkou Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňkou Leščišinovou.

True photographer doesn't seek comfort. You can see Frantisek Raska's photographs here.

Pravý fotograf nevyhledává pohodlí. Fotografie Františka Rašky najdete tady.

Well disciplined and well practices performance.

Precizně nacvičené vystoupení nám vzalo dech i slova.

Kids in Frenstat look cool and are cool.

Ve Frenštátu jsou děti cool [kúl].

Mrs. Mayor is not afraid of little sport.

Paní starostka se nebojí pohybu.

And we are not afraid of lions.

A my se nebojíme lva.

Leos Loprais in front of Loprais Team's Tatra rally car. It's the same car in which his father Karel won the Dakar Rally.

Leoš Loprais před tatrovkou Loprais Teamu. Je to ta samá, se kterou jeho otec Karel třikrát vyhrál Dakar Rally (další tři vítězství měly na svědomí jiné stroje).

Great goodbyes at the end. We will be back soon we hope!

Krásné rozloučení na závěr! Určitě se do Frenštátu brzy vrátíme.

"If in your soul you want peace, come to us for foam mustage..." Or you can come to us and run with the torch for 1 km.

I Kofola je na naší straně.

Handing over the relay to boys and girls of Koprivnice.

Předávání štafety borcům z Kopřivnice.

Someone felt cold while sitting here, so he made cute socks for the bench.

Někoho lavičky studily, tak na ně upletl ponožky.

Officially handing over the torch to the city of Koprivnice. Thank you for the welcome!

Oficiální předání pochodně městu Kopřivnice. Děkujeme za uvítání!

All of these are friends of Koprivnice.

Tohle všechno jsou přátelé Kopřivnice.

Enthusiasm in the eyes of kids in Koprivnice.

V škole v Kopřivnici dětem plálo z očí nadšení.

We even managed to put a smile on faces of teachers.

Podařilo se nám pobavit i učitele a učitelky.

Certificate of Appreciation for taking part in the Peace Run goes to the city council...

Děkovný list za účast na Mírovém běhu pro město Kopřivnice...

...and to the Koprivnice school.

...a pro ZŠ Kopřivnice.

"What a thriller! I don't have nerves to watch this..."

"To je nervák, na to nemám nervy..."

Interview for local TV station.

Rozhovor pro místní televizi.

The Peace Run song must be sung with enthusiasm and energy.

Peace Run píseň se musí zpívat s nadšením a energií.

Byyyyyye!

Ahoooj Kopřivnice!

Pribor city from afar.

Pohled na Příbor z dálky.

All Pribor, including Mrs. Vice Mayor (pink), is fan of sports.

Celé město, včetně paní místostarostky (v růžovém), nadšeně sportuje.

Beautiful historical square in Pribor.

Krásné historické náměstí v Příboru.

Mr. Mayor Majer took the Peace torch with smile. We are very glad he is on our side.

Pan starosta Majer se odhodlaně chopil Mírové pochodně. Jsme rádi, že je tolik na naší straně.

Outside Vitkovice the countryside is very serene and pretty.

Před Vítkovicemi je velmi pohodový a pohledný kraj.

We dreamed about this for a long time - lunch under the trafo electricity statioin.

O tom jsme dlouho snili - oběd pod trafostanicí.

Vitkovice is like a city of iron and steel.

Vítkovice jsou jako město železa a oceli.

Karolina Ryckova representing the Lower area of Vitkovice - an organization which seeks new ways how to use the old Vitkovice Ironworks.

Nadšená Karolína Rycková zastupující Dolní oblast Vítkovice, organizaci, která se snaží najít nové a moderní využití bývalých Vítkovických železáren.

Balavan's good side.

Balavanova veselá tvář.

The ceremony took place among cement, iron and steel - common elements in Vitkovice.

Ceremonie se konala mezi betonem, železem a ocelí, pravým koloritem Vítkovic.

For some it was a most demanding day.

Pro některé to byl náročný den.

Together we denominated Aula Gong (where most new culture events in Ostrava take place) to be Sri Chinmoy Peace Blossom. By this act it joined many important places in the world such as Sydney Opera House or Niagara waterfalls.

Společně jsme vyhlásili Aulu Gong, kde se dnes konají všechny důležité kulturní akce v Ostravě, Mírovým květem Sri Chinmoye. Přidala se tak k dalším důležitým místům po světě jako např. Sydney Opera House, Niagarské vodopády nebo Letiště Václava Havla v Praze.

Natalia is curious about this mesmerizing place.

Natalia je zvědavá, co bylo toto prazvláštní místo zač.

Wrestlers from Sokol showed us some action.

Součástí programu byla exhibice zápasníků ze Sokola.

Balavan tried to appear as part of the basketball team but it didn't really work.

Přidal se k nám i basketbalový klub. Balavan se zkoušel přidružit, ale očividně úplně nezapadnul.

One of the old high furnaces was remade into an observation tower.

Jedna ze starých vysokých pecí byla předělána na vyhlídkovou věž.

Up the observation tower you take a lift which used to deliver material into the furnace. Hopefully it won't throw us there.

Na vyhlídkovou věž se jede výtahem, který dřív vozíval materiál do pece. Snad nás tam taky nevyklopí.

The whole complex is truly mesmerizing. This UNESCO heritage site is unique because of small size of the area the whole production lies.

Celý komplex je opravdu impozantní. Tato památka UNESCO je unikátní v tom, že celá produkce je na velmi malém prostoru.

At the horizon you can see new ironworks with modern production lines. The old ironworks were closed in 1998 after 150 years of work.

Vzadu je vidět nová železárna vybudovaná po ukončení produkce ve vysokých pecí v roce 1998 po více než 150 let provozu.

The observation tower was named after Usain Bolt. You can see his signature he put there just 2 weeks ago.

Vyhlídková věž byla pojmenována po Usainu Boltovi, který tu také před 2 týdny zanechal svůj podpis.

The ground has visible marks of high temperatures. The workers would burn without their azbest suits.

Země v sobě nese stopy obrovských teplot. Zaměstnanci by bez azbestového obleku vzpláli.

And that's all folks for the Czech Peace Run in 2015! It was totally awesome but we're off to Poland now!

Tak a to je všechno přátelé. Mírový běh v Česku je u konce a běžíme do Polska!

Členové týmu
Apaguha Vesely (Czech Republic), Atul Arora (India), Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Ignovski (North Macedonia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Josef Sverma (Czech Republic), Libor Bednařík (Czech Republic), Misa Zdenkova (Czech Republic), Natalia Soldatova (Russia), Ondřej Mocný (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Tereza Přecechtělová (Czech Republic).  
Další členové  
Zlin runners
Fotografové
Apaguha Vesely, Daniel Ignovski, Josef Sverma, Libor Bednařík
Uběhli jsme s pochodní 96.0 km z Rožnov pod Radhoštěm do Český Těšín.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše