PEACE RUN

Czech Republic 16 June: Jeseník - Polish border

Visiting Poland

Na krátko do Polska

Kids lined up at the main square in Jesenik.

Děti byly na náměstí v Jeseníku plně připravené a seřazené.

The Mayor of Jesenik received the torch to pass on to the children.

Starosta Jeseníku přebírá pochodeň, aby jí poslal mezi děti.

Talent time in Jesenik.

Zatímco pochodeň putovala kolem, někteří z místních nám s radostí zazpívali jejich oblíbenou píseň.

.

Náměstí v Jeseníku s radnicí.

.

Celou radnici jsme společně oběhli kolem dokola.

'Bye! See you next time!

Ahój a určitě se do Jeseníku příště vrátíme znovu!

Outside Zulova local runners were awaiting our arrival to show us to the sports field.

Před Žulovou na nás čekali místní běžci, aby nás dovedli na fotbalové hřiště.

We met with the others at the football field in Zulova.

Setkali jsme se s ostatními na fotbalovém hrišti v Žulové.

It was a very quiet and calm place.

Bylo to velmi tiché a klidné místo.

The Mayor of Zulova receiving the torch.

Starosta Žulové s Mírovou pochodní.

We were joined by some tinies who received Peace Run colouring-in books.

Když jsme se už chystali odejít, skupinka těch nejmenších se objevila na hřišti.

Time for a beer (non-alcoholic of course).

.

Děkujeme Žulové! Je čas se vydat dál.

Runners from Javornik came ahead with their teacher to meet us on the way.

Sportovci z Javorníku nám přišli naproti i s paní učitelkou.

Along almost every road there were some children waiting, waving and cheering for us.

Skoro v každé ulici na nás mával zástup dětí.

Gradually more and more kids joined the running crowd. Such a great welcome!

Postupně se děti přidávaly k běžícímu davu. Opravdu velkolepé uvítání!

The meeting took place in a beautiful park in front of the art school.

Setkání se konalo v krásném parku před uměleckou školou.

Local musicians created a nice musical background for us. They even performed their own arrangement of the Peace Run song!

Místní hudebníci nám vytvářeli jemné pozadí. Dokonce zahráli i vlastní aranžmá Peace Run písně!

The Deputy Mayor was the first person in Javornik to hold the torch.

Paní místostarostka vložila do pochodně přání jako první.

.

Když už jsme stáli před uměleckou školou, zazpívat hezkou písničku se sem velmi hodilo.

Getting autographs from our international runners.

Získávání podpisů od našich mezinárodních běžců.

Our many thanks to Javornik for its children's enthusiasm and joy!

Děkujeme Javorníku za nadšení a radost!

At the border the Polish coordinators were eagerly awaiting our arrival.

Na hranicích už nedočkavě čekali Polští koordinátoři trasy.

Our arrival in Poland was celebrated with Italian icecream.

Příchod do Polska jsme oslavili Italskou zmrzlinou.