PEACE RUN

Czech Republic 24 June: Kynšperk nad Ohří - German border

On to Germany

Do Němec

Very enthusiastic welcome in Kynsperk nad Ohri.

Velmi nadšené uvítání v Kynšperku nad Ohří.

It was pretty much the whole school outside.

Na hřišti byla prakticky celá škola.

That's easy to run when friends help you.

To se to krásně běhá, když vám kamarádi pomáhaj.

The school director.

Paní ředitelka.

Very talented singer Klara. We hope she will keep it up and have a CD one day!

Velmi nadaná zpěvačka Klára. Doufáme, že jsme jí inspirovali k tomu se zpěvu věnovat i dál!

It's really a great feeling to be in the crowd of so enthusiastic kids.

Je to super pocit být uprostřed davu nadšených dětí.

On the way to the border we made it to the main square in Cheb.

Cestou na hranice jsme se zastavili na náměstí v Chebu.

And then we pressed on to the German border at Svaty kriz.

Po krátké pauze jsme hned pokračovali dál na hraniční přechod Svatý kříž.

Wilkommen in Deutschland...

Vítejte v Německu...

... and goodbye to Czech Republic!

... a ahoj České republice!