Čer. 23, 2016 Live from the road

Žatec - Kynšperk nad Ohří

Reported by Ondřej Mocný 109.0 km

Hello to all children in Zatec!

Zdravíme děti v Žatci!

Inner peace.

Vnitřní mír.

It was a great morning welcome from Zatec!

Žatec pro nás připravil krásné ranní uvítání.

This runner has his birthday today and so wants to celebrate it, of course, by running! Happy birthday!

Přidal se k nám běžec, který měl dnes narozeniny a chtěl ja oslavit, samozřejmě, běháním. Všechno nejlepší!

The main square in Podborany was full of people.

Náměstí v Podbořanech bylo plné lidí.

Mr. Mayor.

Pan starosta.

Who wants to be part of our team?

Kdo se chce stát členem našeho týmu?

A skit showing how to be friendly.

Scénka znázorňující, jak se k sobě chovají přátelé.

We made a huge circle around the whole square and passed the torch from hand to hand.

Udělali jsme kolem náměstí velký kruh a předávali si pochodeň z ruky do ruky.

Beautiful rolling hills of Slavkovsky les.

Krásné kopečky Slavkovského lesa.

School in Zlutice.

Škola ve Žlutici.

This is not much of a peace, is it?

Tohle není mír, že ne?

It was really hot, so most of the kids were sitting in the shadow, but some were brave to come out to the sun.

Bylo opravdu horko, takže většina zůstala ve stínu, ale někteří se odvážili k nám na sluníčko.

Football field in Touzim.

Hřiště v Toužimi.

Mr. Vice Mayor is also part of the rescue teams here.

Místostarosta je tu také záchranářem.

The Messenger of Peace Award is awarded to exceptional people who do something unique in their town or community and inspire others to strive for their own progress.

Ocenění Posel míru obdrží lidé, kteří ve svém městě nebo komunitě udělají něco výjimečného, co inspiruje ostatní ke snaze o to, být lepším člověkem.

Approaching the beautiful Becov monastery.

Blížíme se ke krásnému klášteru v Bečově.

Mrs. Mayor of Becov.

Starostka Bečova.

Mrs. Mayor passing the torch to other people present to make a wish for peace.

Paní starostka předala pochodeň ostatním, kteří byli přítomní, aby se i oni připojili svým přáním pro ostatní.

Next we moved to the botanical garden in Becov to plant a Peace Tree.

Po setkání jsme se přesunuli do botanické zahrady v Bečově, abychom zde zasadili Mírový strom.

Let the Peace Tree grow as love and peace grows in the hearts of human beings who visit the garden.

Ať tento stromek roste spolu s láskou a mírem v srdcích lidí, kteří tuto zahradu navštíví.

Our final stop for today was Kynsperk nad Ohri.

Naše poslední zastávka, a také etapové město, byl Kynšperk nad Ohří.

We have planted together with Mr. Mayor and other locals yet another Peace Tree, now in the church garden.

Zasadili jsme spolu s panem starostou a dalšími místními obyvateli dnes už druhý Mírový strom, tentokrát v kostelní zahradě.

Torch carried by
Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Layamut Tehrani (Iran), Libor Bednařík (Czech Republic), Michaela Zdenkova (Czech Republic), Nipura Ingram (Cook Islands), Ondřej Mocný (Czech Republic), Paramanyu Lebedev (Russia), Rasmivan Collinson (Great Britain), Sandro Zincarini (Italy), Satyagraha Vladimir Salnicov (Moldova), Tereza Přecechtělová (Czech Republic), Uddipan Brown (New Zealand).  
Photographers
Apaguha Vesely, Libor Bednařík, Paramanyu Lebedev, Sandro Zincarini, Satyagraha Vladimir Salnicov
The torch has travelled 109.0 km from Žatec to Kynšperk nad Ohří.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all