Čer. 22, 2019 Reportáže z trasy

Zlín - Prostějov

Zapsal/a Andrej Višněvský, Emanuels Putans 73.0 km

Watch the video from this day!

Zhlédněte video z dnešního dne!

Every morning before we embark on our journey we have a few minutes of silence... During those few minutes we receive peace and harmony that permeates us all day long. In picture you can see a statue of Sri Chinmoy, founder of the Peace Run.

Každé ráno před začátkem celého programu se na pár minut zklidníme, abychom mír a harmonii dokázali šířit celý den. Na fotografii je meditační zahrada ve Zlíně se sechou Sri Chinmoye, zakladatele našeho Mírového běhu.

The first meeting of the day was in Otrokovice (11 KM far away from Zlin). Peace Run passed the torch and Certificate of Appreciation to Hana Vecerkova, mayor of Otrokovice.

První setkání jsme měli v Otrokovicích (11 KM daleko od Zlína) se starostkou města Otrokovice paní Hanou Večerkovou. Předali jsme Děkovný list.

...one more picture before running to Moraviaman - the only Ironman triathlon race in Czech Republic.

...ještě společná fotka před výběhem z Otrokovic do dějiště jediného závodu Ironman v ČR - Moraviaman.

We had a special Peace Run challenge - run through the fontain :)

Měli jsme speciální výzvu - proběhnout fontánou :)

We have come to the race camp of the Moraviaman and the torch is passed to the race moderator Stanislav Bartusek.

Právě jsme přiběhli do zázemí závodu Moraviaman a předali pochodeň moderátorovi závodu Stanislavu Bartůškovi.

The Certificate of Appreciation was given to Jiri Danek, race director of the amazing Moraviaman race.

Pan Jiří Daněk - ředitel závodu Moraviaman obdržel Děkokvný certifikát.

...the message of peace spreads from heart to heart...

...poselství míru se šíří od srdce k srdci...

While athletes were still swimming or riding their bikes, supporters and spectators had a chance to take the torch and make a wish for peace...

Zatímco závodníci plavou nebo jedou na kole, diváci si mohli podržet pochodeň a přát si mírové přání.

Pepino came first in Moraviaman Ironman triathlon...
Just kidding, but he wished to get the feeling of what it is like.

Pepino dokončil Moraviaman jako první...
Ne to je vtip, ale přál si zažít jaký je to pocit.

This is a very great man - Vladislav Knebl, one of the oldest, still active runners, from Otrokovice, every month he participates in 2 mile race in Zlin.

Vladislav Knebl nejstarší aktivní běžec z Otrokovic, pravidelný účastník 2 mílového závodu s úsměvem ve Zlíně.

We are coming closer to city Kromeriz, and we are going to visit "Kvetna zahrada" garden that is in the list of UNESCO.

Náš tým už se blíží do Kroměříže, kde se chystá navštívit Květnou zahradu zapsanou na seznamu památek UNESCO.

This garden is a very calm place... Peace and harmony radiates from each and every corner of the garden. We definitely received an energy supply for the upcoming days...

Zahrada je klidným místem, kde mír a harmonii ztělesnují květiny, načerpali jsme tam novou energii na další dny...

Garden has a few mazes also... One of the team members (at some point) remarked that the garden was built for people to get lost... And to find the way again :)

Zahrada má také bludiště. Jeden člen našeho týmu poznamenal, že zahrada byla postavena, abychom se v ní ztratili... a opět zase našli :)

The second ceremony was in the town Chropyne, where Peace Run has been already three times.

Druhé dnešní setkání bylo v městě Chropyně, kde jsme již zavítali potřetí s Mírovým během.

Children there are very smart - they were able to recognize each and every language spoken by the international members of the Peace Run team...

Byly tam velmi chytré děti - byly schopné rozpoznat každý jazyk, kterým naši zahraniční běžci mluví.

....moment of peace...

...chvilka pro mír...

The Certificate of Appreciation (the third for this town) was dedicated to mayor Vera Sigmundova.

Děkovný list (již třetí v pořadí pro toto město) jsme věnovali starostce Ing. Věře Sigmundové.

...a few hundred meters with eager Chropyne runners...

...pár stovek metrů s dychtivými místními běžci z Chropyně...

...last welcome today by voluntary firefighters in the town Tovacov...

...poslední dnešní vítání bylo s dobrovolnými hasiči ve městě Tovačov...

...in this country they invented tent; the name of the country starts on the letter K. Which country is it? Yes, it is Kazachstan :)

...v této zemi vymysleli stan a název země začíná na písmeno K? Ano je to Kazachstán :)

If we have more oneness, then the peace is more world-pervading...

Čím větší jednota mezi námi, tím větší mír prostupuje celým světem...

We do excercise: running at the place.

Cvičíme běh na místě.

Deputy mayor of Tovacov, Jaroslav Vrana, is wishing peace and friendship to his town.

Místostarosta Tovačova pan Jaroslav Vrána si přeje, aby i v jeho městě lidé žili v míru a přátelství.

Each wish for peace that has been put in the torch, is embeded in the torch and travels to wherever the torch goes...

Každé mírové přání vložené do pochodně neseme s sebou přes celý svět.

The children from volunteary fire brigade of Tovacov ran a few kilometres with us...

Děti z dobrovolného spolku hasičů Tovačov nás doprovodily pár kilometrů na trase.

It is incredible, but every day we are fortunate enough to stay dry... And we are grateful for that :))

Je to neuvěřitelné, ale jako každý jiný den máme štěstí, že nezmokneme a zůstáváme v suchu :))

Členové týmu
Abhejali Bernardová (Czech Republic), Andrea Malíšková (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Batzaya Purev (Mongolia), Božena Slouková (Czech Republic), Devashishu Torpy (Great Britain), Emanuels Putans (Latvia), Jatnaban Sinilaine (Finland), Josef Sverma (Czech Republic), Nazerke Sadembay (Kazakhstan), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Shaivya Rubczynska (Poland), Surangana Fron (Poland), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Valeriy Bilokryl (Ukraine), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Valeriy Bilokryl
Uběhli jsme s pochodní 73.0 km z Zlín do Prostějov.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše