Čer. 29, 2019 Reportáže z trasy

Vrchlabí - Hejnice

Zapsal/a Andrej Višněvský 67.0 km

Watch the video with Ondřej Synek.

Podívejte se na video s Ondřejem Synkem.

Running through the Mountains "Jizerske Hory".

Běh přes Jizerské Hory.

Good morning from village "Benecko" - we are just running for today's first ceremony.

Dobré ráno z Benecka - právě vybíháme na první ceremonii dnešního dne.

Even though it is Saturday and the children started their holidays, the children from the Ski Club in Benecko joined us.

I přesto, že je sobota a dětem začaly prázdniny, přidaly se k nám děti z lyžařského klubu v Benecku.

...next kilometer volunteer firefighters from "Horni Stepanice" joined us...

...na dalším kilometru se přidali i dobrovolní hasiči z Horních Štěpánic...

... and here they are in full lineup ...

...a tady je máme v plné sestavě...

We play the game with the song World Harmony Run, where we sing and do physical exercise at the same time...

Hrajeme hru s písničkou World Harmony Run, ve které se zpívá a cvičí zároveň...

Peace Run expanded with new members who have received the Peace passport and promised to help us spread peace and harmony in their community.

Mírový běh se opět rozrostl o nové členy, kteří získali mírový pas a také slíbili, že nám pomohou šířit mír a harmonii ve své obci.

Here's the confirmation.

Tady je potvrzení.

After another 4 kilometers, the village of "Dolni Vítkovice" was waiting for us. There were also children to try to run with the Peace torch.

Po dalších 4 kilometrech nás čekala obec Dolní Vítkovice. I tam byly děti, aby si mohly vyzkoušet běžet s mírovou pochodní.

...so many bright smiles ...

...tolik rozzářených úsměvů...

Peace begins in everyone's heart.

Mír začíná v srdci každého člověka.

The Peace Torch is just accepting peace wishes from other children.

Mírová pochodeň právě přijímá mírová přání od dalších dětí.

The best gift of this year's Peace Run are the cards with the photos of the countries where the Peace Run ran. In total, we distributed thousands of them.

Nejlepším dárkem letošního Mírového běhu jsou kartičky s fotkami zemí, kde Mírový běh běžel. Rozdali jsme jich tisíce.

Then we had a beautiful 12 km run in the mountains "Jizerske Hory".

Poté nás čekal krásný 12 km běh v přírodě Jizerských hor.

we share the joy...

sdílíme radost...

Meet us in the Czech Republic is not easy. We have a different route every year. So making a picture is a really good idea :)

Potkat nás v České republice není jen tak, každý rok máme úplně jinou trasu. Takže udělat si fotku je opravdu dobrý nápad :)

We are running up to "Rokytnice nad Jizerou"!

Přibíháme do Rokytnice nad Jizerou!

...everybody runs here...

...tady běhá a sportuje každý...

Krakonoš - the administrator of the local mountains was also at the ceremony.

Na ceremonii byl i Krakonoš - správce místních hor.

We were honored to meet the three-time Olympic medalist and five-times world skiff champion Ondřej Synek, who was the patron of the ceremony in Rokytnice nad Jizerou.

Bylo nám ctí se potkat s trojnásobným olympijským medailistou a pětinásobným mistrem světa ve skifu Ondřejem Synkem, který byl patronem ceremonie v Rokytnici nad Jizerou.

Undoubtedly, Ondřej Synek is a great inspiration for many people in the world. We are pleased with his favor for the Peace Run.

Ondřej Synek je bezpochyby velkou inspirací pro mnoho lidí na světě. Jsme rádi za jeho přízeň Mírovému běhu.

...we got beautifully wooden whistles. Well, that made us very happy :)

...dostali jsme krásně vyřezávané dřevěné píšťalky. No to nám udělalo obrovkou radost :)

Another ceremony was held in the village "Korenov", where was a festival of historical trains.

Další ceremonie byla v obci Kořenov, kde probíhal festival historických vlakových souprav.

...an unusual ceremony, but very kind.

...netradiční ceremonie, ale velmi milá.

From "Korenov" we ran up the hill about 10 km to "Jizerka Morina".

Z Kořenova jsme běželi do kopce asi 10 km na Jizerka Mořina.

...and on the hill waiting for us a very rich food!

...a na kopci nás čekalo velmi bohaté občerstvení!

After the refreshment we ran into the virgin nature of the mountains "Jizerske Hory" , where the cars are not allowed.

Po občerstvení jsme běželi do panenské přírody Jizerských hor, kam auta nesmí.

Pepino met his father.

Pepino potkal svého tátu.

Apaguha also met his dad.

Také Apaguha potkal svého tátu.

The last public run of the day, with local runners from Hejnice.

Poslední veřejný běh dnešního dne, s místními běžci z Hejnic.

...the last place of today's ceremony...

...místo poslední dnešní ceremonie...

Church "Navstiveny Panny Marie". We slept in the monastery next to the church.

Kostel Navštívení Panny Marie. Přespali jsme v klášteře vedle kostela.

Good night village Hejnice.

Dobrou noc obec Hejnice.

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Bára Lochmanová (Czech Republic), Batzaya Purev (Mongolia), Danica Cernakova (Slovakia), Emanuels Putans (Latvia), Josef Sverma (Czech Republic), Katya Chunzuk (Ukraine), Lenka Svecova (Czech Republic), Lubos Svec (Czech Republic), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Muniya Haskova (Czech Republic), Nazerke Sadembay (Kazakhstan), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondrej Mocny (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Uddhava Selucky (Czech Republic), Valeriy Bilokryl (Ukraine), Viliam Segeda (Slovakia), Zuzana Rybkova (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Valeriy Bilokryl
Uběhli jsme s pochodní 67.0 km z Vrchlabí do Hejnice.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2022

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše