PEACE RUN

Czech Republic 1 August: Easternmost point in Czechia - Jablunkov

From east towards west

We are starting the 2020 Czech Peace Run at the easternmost point of the republic.

Mírový běh v roce 2020 začínáme na nejvýchodnějším bodě Česka.

This place is hidden in a magical forest right between Czechia nad Poland.

Je to místě ukryté v magickém lese na hranici Česka a Polska.

A little creek nearby jumps across smooth rockbed.

Nedaleký potůček to skáče po hladkém skalním podloží.

Local inhabitants are not afraid.

Místní obyvatelé nemají strach.

And off we go!

A vyrážíme!

Getting the right directions...

Jen musíme zjistit kudy kam...

The first village on our journey is Bukovec - not far from the Polish border.

První obec na naší cestě je Bukovec - nedaleko od Polských hranic.

Mrs. Mayor (pink) as well as others here speak the local dialect which is a mixture of... many things :)

Paní starostka (v růžovém), stejně jako ostatní obyvatelé mluví "po našem" nářečí, kterému rozumí všechny okolní země :)

Explaining what peace means for Bukovec.

Moderátorka programu vysvětluje, že Bukovec si míru velmi váží.

Holding (a well disinfected!) torch.

Předávání (dobře vydezinfikované) pochodně.

Feeling peace... peace...

Cítíme společně mír... mír...

They have a very cute park in Bukovec.

Velmi hezký a vtipný park na kraji Bukovce.

Goodbye Bukovec!

Zdravíme Bukovec!

Approaching Jablunkov with aspiring young firefighters.

Před Jablunkovem se k nám na pár kilometrů přidali aspirující mladí hasiči.

Well, the meetings are real joy for us!

Nás to ale opravdu baví!

Thanks to Jablunkov for welcoming us in the evening and we'll see you tomorrow again :)

Děkujeme Jablunkovu za přijetí a uvidíme se ještě zítra ráno :)

Dinner was served by vegeterian restaurant Harmony in Trinec and it was well balanced and delicious!

Vegetariánská restaurace Harmonie v Třinci nám připravila vyváženou a chutnou večeři! Na fotce je usmívající se majitelka s pochodní.