Srp. 14, 2020 Reportáže z trasy

Plzeň - Mariánské Lázně

Zapsal/a Michaela Zdeňková 72.0 km

Today we started in front of the hotel Ibis in Pilsen.

Tak dnešní den startujeme u hotelu Ibis v Plzni.

In the morning TV ZAK joined us. The moderator Jiří Vízner ran with us a few kilometres.

Ráno se k nám připojila místní televize ZAK. Moderátor JIří Vízner s námi i kousek běžel.

The mayor of the city Touškov welcomed us with warm words.

Starostka Touškova nás uvítala krásnými slovy.

The phenomenal performance of local summer camp Ambrosia.

Fenomenální vystoupení příměstského tábora Ambrosia.

The leader of the artist agency Ambrosia.

Vedoucí umělecké agentury Ambrosia.

The mayor of the city Touškov Iveta Zajíčková.

Starostka Touškova Iveta Zajíčková.

Where exactly are we?

Kde se právě nacházíme?

We are running out of Touškov. See you soon:)

Vybíháme z Touškova. Tak zase někdy:)

In the village Konstantinovy Lázně we were welcomed by the mayor Karel Týzl.

V obci Konstantinovy Lázně nás přivítal starosta Karel Týzl.

The presence of the senator Miroslav Nenutil was a very nice surprise.

Příjemným překvapením byla přítomnost pana senátora Miroslava Nenutila.

The senator´s wife.

Manželka senátora Miroslava Nenutila.

Konstantinovy Lázně´s generous gifts.

Štědré dary od obce Konstantinovy Lázně.

The mayor organized a lunch in a local kindergarten.

Starosta pro nás zajistil výborný oběd v místní mateřské školce.

We had some relaxing time in the quarry Hradišťský vrch.

Stihli jsme i relax v lomu Hradišťský vrch.

The flying member of the team.

Létající člen týmu.

If somebody runs too slow, a caterpillar may join you.

Když se běží příliš pomalu, tak vás stihne i housenka.

In the premonstrat monastery Teplá we met the abbot Filip Zdeněk Lobkowicz.

V klášteře premonstrátů Teplá jsme se potkali s místním opatem Filipem Zdeňkem Lobkowiczem.

The Prague runners, who came to Marianské Lázně to run with us.

Běžci z Prahy, kteří přijeli až do Mariánských Lázní si s námi zaběhat.

A colourful arrival to Marianské Lázně´s colonnade.

Šťastný doběh na mariánskou kolonádu.

The singing fountain.

Zpívající fontána.

The vice mayor Pelcl with directory of SSM Borsik.

Pan místostarosta Pelcl s panem ředitelem SSM Borsikem.

Mariánské Lázně´s colonnade.

Mariánská kolonáda.

Light and sound performance of the singing fountain.

Světelná show zpívající fontány.

Good night, Marianské Lázně.

Tak dobrou noc, Mariánské Lázně.

Členové týmu
Aleš Plíva (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Dinesh Gmeiner (Germany), Jaroslav Rosa (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Jwalanta Voelkner (Germany), Ljuba Bobyková (Czech Republic), Max Zandl (Austria), Milan Javornický (Czech Republic), Miriam Hauser (Germany), Muniya Hašková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Pramodan Gmeiner (Germany), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vaibhava Kuschnow (Austria), Vladimír Lepič (Czech Republic), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Vaibhava Kuschnow
Uběhli jsme s pochodní 72.0 km z Plzeň do Mariánské Lázně.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše