Srp. 15, 2020 Reportáže z trasy

Mariánské Lázně - Františkový Lázně

Zapsal/a Ondřej Mocný 58.0 km

We are world travelers but sometimes it's nice to feel like a princess, isn't it?

Jsme sice světoběžníci, ale občas není špatné se na chvíli cítit jako princezna, ne?

It is a mildly wet morning which is a nice change after all these hot days.

Je dnes trochu mokro, ale je to příjemná změna po tolika horkých dnech.

Our first stop today is Lazne Kynzvart, one of the spa cities in this region.

Naše první zastávka dnes je v Lázních Kynžvart.

We held our event in a gym where kids exercise as part of their stay here.

V tělocvičně jsme se setkali s dětmi, které zde pravidelně cvičí jako součást ozdravného pobytu.

As part of our program we do an exercise to feel peace in our hearts.

Součástí našeho programu je cvičení, pri kterém se snažíme cítit mír v našem srdci.

City council deputy Mrs. Korcova.

Zastupitelka města paní Korcová.

Mrs. Cercovska organized our meeting here in Spa Kynzvart. She is also an accomplished ultra-runner.

Paní Čerčovská připravila naše setkání tu v Lázních Kynžvart. Je také zkušenou ultraběžkyní.

Our thanks to all for preparing the meeting.

Děkujeme oběma za přípravu tohoto setkání.

The next stop was a very special village called Dolni Zandov.

Další zastávka byla velmi neobyčejná obec s názvem Dolní Žandov.

We were greeted with bread and salt as is the tradition.

Přivítali nás s chlebem a solí, jak je tu tradicí.

And also homemade medals.

A také vlastnoručně vyrobenou medailí.

Beautiful.

Krásné.

The Mayor, Mrs. Eliska Stranska.

Starostka Eliška Stránská.

Feeling peace.

Cítíme mír.

As part of our visit here we planted a Peace Tree together with local people and the city has became part of the Peace Blossoms programme. It is a project for places that wish to express their wish for a better world in a specific and visible way. We are very happy about this!

Součástí naší návštěvy bylo zasazení Mírového stromu a také vyhlášení obce Dolní Žandov "Mírovým květem". Tento projekt dává místům příležitost vyjádřit svou touhu po lepším a míruplnějším světě. Máme z toho velkou radost!

To celebrate this we released colorful balloons into the air.

Abychom to oslavili, vypustili jsme do nebe barevné balonky.

And we took care of the Peace Tree as well.

A také jsme se postarali o Mírovy stromek.

Fire brigade escorted us in and out of the city.

Hasiči nás doprovodili dovnitř i ven z obce.

Yummy homemade refreshments are always welcome.

Chutné doma vyrobené občerstvení je vždy vítané.

Goodbye Dolni Zandov!

Ahoj Dolní Žandove!

Arriving in Cheb.

Přibíháme do Chebu.

We met with a very cheerful running club called RozbehniTo at the athletic stadium in Cheb.

Potkali jsme zde velmi nadšený běžecký klub s názvem RozběhniTo.

We do like colorful shoes and socks.

Máme rádi barevné boty i ponožky.

Many thanks to Vice-Mayor Jiri Cerny for meeting us here and bringing the runners as well.

Děkujeme velmi panu místostarostovi Jiřímu Černému za přípravu setkání zde s místními běžci.

And thanks to the police escort as well.

A také děkujeme policii za doprovod.

We tested the track and our speed.

Vyzkoušeli jsme krásnou atletickou dráhu a otestovali svou rychlost.

And then we set out on a nice run together through the park...

Pak jsme se vydali na běh přes krásný park...

...and through the old town of Cheb.

...a také přes starou část Chebu.

Soon we arrived to SOOS nature reservation.

Brzy jsme dorazili do Přírodní rezervace SOOS.

It is known for natural springs, gas vents and moorlands.

Je známá přírodními prameny, léčivými plyny a rašeliništěmi.

The caretaker Zdenek Soukup was kind enough to show us around.

Správce rezervace Zdeněk Soukup nás provedl kolem.

Some of the water here is super healthy to drink. It's full of minerals and ions. Perfect during a run.

Několik pramenů zde má velmi pozitivní účinek na zdraví. Jsou plné minerálů a jontů, takže je to perfektní nápoj při běhání.

Many thanks to the Zdenek Soukup for welcoming us here.

Děkujeme velmi Zdeňku Soukupovi za přijetí.

And soon we reached Frantiskovy Lazne, another spa town.

Brzy jsme doběhli do Františkových Lázní, dalšího lázeňského města.

It has very beautiful architecture and parks, so that people can relax here.

Je to město plné krásné architektury a parků, takže lidé zde mohou snadno relaxovat.

As part of our visited we awarded Zdenek Danco the Messenger of Peace award that we give to individuals who bring joy and inspiration to others. Zdenek organizes charity runs and tries to help hospitals here in Frantiskovy Lazne.

Během našeho setkání jsme předali ocenění Posel míru panu Zdeňku Dančovi za jeho charitativní akce a běhy, které pořádá na podporu hospiců zde ve Františkových Lázních. Je to ocenění, které dáváme lidem, kteří přináší radost a inspiraci ostatním.

We have presented him with a big painting titled "World Harmony".

Darovali jsme mu také velkou malbu s názvem "Světová harmonie".

A peaceful afternoon.

Míruplné odpoledne.

And we also want to thank Mr. Mayor, Jan Kuchar for welcoming us in Frantiskovy Lazne and preparing this nice meeting!

Také chceme moc poděkovat panu starostovi Janu Kuchařovi za krásné přijetí a přípravu tohoto setkání.

Together we visited a Peace Tree that we planted here 5 years ago. It grows well!

Společně jsme navštívili Mírový strom, který jsme tu zasadili před 5ti lety. Daří se mu!

It is a beautiful little town, isn't it?

Je to krásné městečko, že?

Členové týmu
Aleš Plíva (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Dinesh Gmeiner (Germany), Jaroslav Rosa (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Jwalanta Voelkner (Germany), Ljuba Bobyková (Czech Republic), Max Zandl (Austria), Milan Javornický (Czech Republic), Miriam Hauser (Germany), Muniya Hašková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Pramodan Gmeiner (Germany), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vaibhava Kuschnow (Austria), Vladimír Lepič (Czech Republic), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Vaibhava Kuschnow
Uběhli jsme s pochodní 58.0 km z Mariánské Lázně do Františkový Lázně.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše