Srp. 1, 2021 Live from the road

Myjava (SK) - Lednice

Reported by Ondřej Mocný 81.0 km

We begin in Myjava near the border between Czechia and Slovakia.

Začínáme v Myjavě na Slovenské straně.

The weather was very very wet but since it was not cold it was pretty fun.

Počasí bylo hodně hodně mokré, ale protože bylo teplo, byla to docela legrace.

Even the dog was not afraid of the wet.

I pes se odvážil vystrčit čumák.

Leaving Slovakia. Good bye!

Opouštíme Slovensko, ahoj!

We are in Czechia.

Jsme v Česku.

The Czech and Slovak mayors holding the peace torch together.

Český i Slovenský starosta společně s mírovou pochodní.

They do many things together here, so they are good friends.

Mají zde mnoho společných aktivit, takže jsou dobrými přáteli.

Ready to start running into Czechia.

Připraveni k výběhu do Česka.

The sky looked intimidating but there was hardly any more rain. It just passed by.

Obloha vypadala nebezpečně, ale nakonec se nám déšť úplně vyhnul.

Arriving at a summer camp near Hodonin.

Přibíháme do dětského tábora v lesích poblíž Hodonína.

We have a short program with games and skits.

Máme pro děti připraven krátký program s hrami a představeními.

A local runner.

Místní běžkyně.

Feeling peace.

Cítíme mír.

And we run.

A běžíme.

Thank you for taking part in the Peace Run!

Děkujeme velmi za to, že jste se k nám připojili!

This forest has some magical trees.

Tento les má spoustu kouzelných stromů.

But parts of it were recently hit by huge storms and a tornado.

Ale jeho část byla zasažena nedávnou bouřkou a tornádem.

Looking down from a nearby castle ruins.

Pohled dolů z ruin hradu.

Happy passers-by near Lednice.

Štastní turisté.

A "romantic ruin" built on purpose in the forest park of the Lednice chateau.

Janův hrad postavený jako romantická ruina v areálu Lednického parku.

The Lednice chateau.

Lednický zámek.

Tomorrow this beautiful castle will join the Sri Chinmoy Peace-Blossoms family. We are hyped :)

Zítra ráno se tento krásný zámek připojí k rodině Mírových květů Sri Chinmoye - projektu, který podporuje přání důležitých míst na zemi vyjádřit svůj zájem o mír.

The international Peace Run vehicle. Our treasured friend that carries us safely and helps us to rest while others are running.

Mezinárodní auto Mírového běhu - náš věrný kamarád, který nám věrně pomáhá a umožňuje nám si odpočinout, když ostatní běží.

Torch carried by
Andrea Malíšková (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Božena Slouková (Czech Republic), Eva Paradise (Czech Republic), Himadri Kavai (Hungary), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Pathik Kozub (Czech Republic), Robert Benedek (Hungary), Shaivya Rubczynska (Poland), Surangana Fron (Poland), Sylva Strádalová (Czech Republic), Tanuja Konečná (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia).  
Accompanied by  
Slovak runners
Photographers
Himadri Kavai, Padyatra Komak
The torch has travelled 81.0 km from Myjava (SK) to Lednice.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all