PEACE RUN

Czech Republic 3 August: Dolni Kounice - Boskovice

Circumventing Brno

The best way is to start your day in awe of the world.

Nejlepší je začít den s pocitem údivu nad světem.

Our first meeting was in Dolni Kounice with children from a summer camp.

Naše první setkání bylo s dětmi z příměstského tábora v Dolních Kounicích, na stejném hřišti, kde jsme včera skončili.

Feeling peace.

Cítíme mír.

Who felt peace? Me.

Kdo cítí v sobě mír? Já.

Our thanks to Dolni Kounice for preparing this nice meeting.

Děkujeme městu Dolní Kounice za přípravu tohoto setkání.

And also for these nice refreshments.

A také za krásné občerstvení.

Ruins of monastery Rosa Coeli and a chapel in the distance.

Zříceniny kláštera Rosa Coeli a za nimi kaple sv. Antonína.

Planning time.

Čas plánování.

Running time.

Čas na běhání.

And resting time.

A čas na odpočívání.

Arriving to an orphanage in Bystrc.

Příbíháme do dětského domova v Bystrci u Brna.

Trying to feel peace in our hearts.

Snažíme se uvnitř sebe cítit mír.

Thank you!

Děkujeme za krásné uvítání!

Arriving to the athletic stadium in Kurim.

Vbíháme na atletický stadion v Kuřimi.

We met here with children from a summer camp focused on sports.

Zde se s námi potkali děti ze sportovního příměstského tábora.

Making some drama.

Trochu to občas dramatizujeme.

But it is fun.

Ale je to legrace.

Vice-Mayor of Kurim.

Místostarosta Kuřimi je rozhodně nadšený sportovec.

Thank you everyone!

Děkujeme všem sportovdům!

What joy can an organge bring.

Jakou radost může takový pomeranč přinést.

What a nice hanging stretch.

Vis je skvělý protahovací cvik.

Local athletes went with us for a while.

Místní atleti nás ještě kus cesty doprovodili.

We are finished for the day. Time to clean up the cars!

Pro dnešek jsme skončili, čas uklidit auta.

And then a well deserved desert.

A pak zasloužený desert.