PEACE RUN

Czech Republic 4 August: Boskovice - Lanškroun

Onwards to the polish border

Ready for another day.

Připraveni na další den.

The orphanage in Boskovice helped us to warm up in the morning.

Dětský domov v Boskovicích nám pomohl se rozehřát.

They have amazing fruit trees here so there is always enough vitamins here.

Mají tu úžasný jablečný sad, takže o vitaminy a práci je postaráno.

Is this peace?

Je tohle mír?

Yes?

Možná ano?

Peace means to feel it in our hearts.

Mír znamená ho cítit v sobě.

Everybody can put wishes into the torch.

Každý může do pochodně vložit svá přání.

And of course running always helps to feel things.

A samozřejmě trochu běhu nám umožní mír a další hezké věci pocítit.

Thank you for beautiful gifts.

Děkujeme za pěkné dárky.

And for your time and participation.

A za váš čas a účast.

Refueling time.

Čas dolpnit palivo.

And here we go.

A jedeme.

Mayor of Jevicko with the torch.

Starosta Jevíčka s mírovou pochodní.

Cheerful at any age is the recipe to remain young.

Veselost je receptem k tomu zůstat mladým.

A moment of peace.

Chvíle pocítit mír.

Local art.

Místní umění na vrchu kašny.

Thank you Jevicko!

Děkujeme Jevíčku za milé uvítání.

Time to be intense.

Čas zamakat.

Time to take it easy.

Čas zrelaxovat.

Meeting children from an orphanage in Moravska Trebova.

Potkali jsme se s dětmi z dětského domova v Moravské Třebové.

Main square in Moravska Trebova.

Náměstí v Moravské Třebové.