Lip. 5, 2018 Live from the road

Zagreb

Reported by Drazen Vassung

Today we had the fifth consecutive exhibition dedicated to Peace Run. It was held in city library Vladimir Nazor/Špansko-sjever in Zagreb. What made it special is that we were honored by visit of Indian ambassador Mr. Sandeep Kumar.

Današnja izložba je peta u nizu izložbi posvećenih Utrci mira. Izložba je postavljena u knjižnici Vladimir Nazor/Špansko-sjever u Zagrebu. Posebnom ju je učinila posjeta indijskog veleposlanika, g. Sandeepa Kumara.

This was the first official meeting between Embassy of India and Croatian Peace Run Team. All of us felt this was the beginning of a beautiful friendship.

Bio je to prvi službeni susret između predstavnika Indijskog veleposlanstva i hrvatskog tima Utrke mira. Svi smo osjećali da je to početak jednog predivnog prijateljstva.

Everybody wanted to be in the foto with Mr. Sandeep Kumar.

Svi su željeli bit na fotografiji sa g. Sandippom Kumarom.

Exhibition is officially opened with warm and beautiful words from our two charming hosts - Mrs. Danica Vukelić in front of the Artistic association August Šenoa and Prof. Irena Turk-Vukić in front of the library Vladimir Nazor/Špansko-sjever .

Izložba je otvorena toplim i lijepim riječima gđe. Danice Vukelić, voditeljice Udruge umjetnika August Šenoa i prof. Irene Turk-Vukić iz knjižnice Vladimir Nazor/Špansko -sjever.

Everybody learned more about Peace Run through our official video.

Svi su se s Utrkom mira bolje upoznali putem našeg službenog videa.

Anita and Jelica shared with the audience several quotations from world's dignitaries about Peace Run and Sri Chinmoy 's art.

Anita i Jelica pročitale su nekoliko citata u kojima svetski uglednici govore o Utrci mira i umjetnosti Sri Chinmoya.

Than came most joyfullest part of the event - taking photos with the Peace Torch. Organizational committee from library and artistic association we first ones, of course :).

Potom je uslijedio najveseliji dio - fotografiranje s bakljom mira. Članovi organizacijskog odbora iz knjižnice i umjetničke udruge su bili prvi na redu - naravno :).

.... members of the artistic association....

.... članovi umjetničke udruge.....

.... than one group photo....

... potom jedna grupna fotografija.....

.... our friends from triathlon clubs.

.... naši prijatelji iz traiatloskih klubova.

..... our swimmer-friends...

..... i naši prijatelji plivači...

Posters with texts about Peace Run and beautiful art-works inspired by peace, harmony and friendship are on display in 8 glass windows overlooking the square. We hope all those who will walk by will stop to look at them and get inspired to make one small step for peace.

Plakati putem kojih je predstavljena Utrka mira i prekrasne reprodukcije slika s temom mira, sklada i prijateljstva izložene su u 8 izloga. Nadamo se da će privući brojne prolaznike i inspirirati ih da i oni naprave jedan mali korak za mir.

Torch carried by
Dražen Vassung (Croatia), Tihomir Cundic (Croatia), Toyesa Mrkonjić (Croatia).  
Accompanied by  
Miral Malović Vassung, Jelica Krlić, Deajn Šišić, Anita Ramljak, Dubravka Radić
Photographers
Dražen Vassung

Latest reports from Croatia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all